Aanbiedergestuurd werken. Hoe gemeenten meer kunnen sturen op doelmatigheid

“De gemiddelde trajectduur is in 2021 ten opzichte van 2015 met 35% gestegen bij jeugdhulp zonder verblijf” In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd is een grote opgave benoemd om als gemeenten en als opdrachtgever te sturen op het verkorten van de trajectduur. Hoe doe je dat zonder je met elk hulptraject in detail bezig te houden […]

De opdracht aan gemeenten om te werken aan (on)veiligheid

In maart van dit jaar schreven Rineke Hoekstra en Anne Noordzij een artikel over wat lokale teams al kunnen doen om zich voor te bereiden op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Als vervolg op dat artikel ligt in dit artikel de focus op de opdrachtgeversrol voor de gemeenten.  Samengevat: gemeenten moeten niet wachten op het […]

De Hervormingsagenda Jeugd en de moeilijke weg naar eenvoud

Edwin Snellens Met de Hervormingsagenda Jeugd gaan Rijk, gemeenten en hun partners op meerdere fronten aan de slag om de idealen van de decentralisatie in 2015 dichterbij te brengen. Zo’n brede aanpak heeft als risico dat het proces verzandt. Hoe kun je op een slagvaardige manier wel verbeteringen realiseren?  De bedoeling en de realiteit Hulp […]

Wat drijft verandering en waar gaat het mis?

Max Beeby Het sociaal domein en verandering lijken wel hand in hand te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Hervormingsagenda jeugdhulp die een aantal opgaven bevat waar gemeenten en andere partijen mee aan de slag moeten. Maar veranderen met goed resultaat is geen eenvoudige zaak. Een verandering van het systeem kunnen we niet los zien van […]

Ik zie ik zie wat jij niet ziet….

Mensenhandel komt veel voor en zorgt voor veel leed. Al in 2018 is landelijk afgesproken dat gemeenten beleid ontwikkelen en uitvoeren. Nog niet alle gemeenten zijn zover. Alle reden om het been bij te trekken. In dit artikel lees je het waarom en hoe. ‘Ik zag grote vreemde bedragen op de rekening van mijn zoon, […]

Palliatieve zorg en de Wmo

Palliatieve zorg is een essentieel aspect van de gezondheidszorg. Het bevordert de kwaliteit van leven van terminaal zieke patiënten en het helpt hen om waardig te sterven. Palliatieve zorg kan in ziekenhuizen, hospices maar ook in de thuissituatie verleend worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) kan hierin een belangrijke rol spelen. De Wmo 2015 […]

Ben ik in control?  Een voorproefje van de aanpak van onze controller  

Ik wilde een vervolg schrijven op het artikel van april jongstleden maar niet weer verzanden in een louter theoretisch verhaal.  Ik heb meer dan 30 jaar ervaring en dat moet zichtbaar zijn. Dus ik dacht ‘schrijf eens over hoe nu je aanpak zou zijn om een gemeente (of een willekeurige andere organisatie) in control te […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 7 

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt.   We zijn aangekomen bij alweer de laatste sleutel. Het is de sleutel die we als mens, maar ook als organisatie continue zouden moeten gebruiken. Het is ook de sleutel waar […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 6

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. De een-na-laatste sleutel alweer. Als we de voorgaande sleutels goed inzetten is deze sleutel de kroon op onze inspanningen.   Sleutel 6: “Synergie 1+1=3”  Synergie is de meerwaarde van het geheel […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 5

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. We zijn alweer aangekomen bij de vijfde eigenschap. Een volgende eigenschap die ons helpt in onze relatie met de omgeving. In de vorige eigenschap hebben we het belang van ‘denken […]