SLIM

Onze diensten en tools.

Vanaf onze oprichting hebben we vanuit onze visie zelf diensten en slimme tools ontwikkeld waarvan wij overtuigd zijn dat ze bijdragen aan positieve verandering in het sociaal domein.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Advies, management, opleidingen en tools.

We helpen gemeenten en regio’s op verschillende manieren. Met advies, project- en programmamanagement, opleidingen en tools. Wij staan voor een sluitende, integrale aanpak. Van beleid gebaseerd op een goede analyse van problemen en kansen, tot en met de uitvoering, sturing op de prestaties en monitoring. Zo dragen wij eraan bij dat het sociaal domein beter wordt en dragen wij bij aan een goed functionerende publieke sector.

Onze adviseurs kunnen gemeenten en regio’s nemen niet alleen de eigen kennis en ervaring mee. Hun toolkit is gevuld met diverse concepten en tools die TransitiePartners in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld het winkelconcept voor een echte integrale aanpak in beleid, bedrijfsvoering en uitvoering, de DAPPER-methode voor maatschappelijke business cases, de tool Zorgpaden of ons (openbare) dashboard WaarStaatJeZorgaanbieder met de jaarcijfers en kengetallen van duizenden zorgaanbieders.

Marcel van Lochem | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Iconen_Wit_TransitiePartners

Hands-on trainingen, opleidingen en tools waar je echt iets aan hebt!

Onze adviesdiensten.

TransitiePartners is een team van bevlogen experts in het sociaal domein. Ieder met een eigen motivatie. Wat ons topteam anders maakt, is dat we in staat zijn snel en duidelijk met een creatieve aanpak te komen. Bij TransitiePartners weten we wat werkt.

Adviseurs van TransitiePartners kun je gelijk herkennen. Ze zijn bevlogen, nemen verantwoordelijkheid, zijn gericht op impact, hebben lef, zijn creatief, verbindend, duidelijk, soms eigenwijs en altijd hands-on. Zelfstandig of als team zijn TP-ers in staat is om het verschil te maken bij elke gemeente of regio.

Interim

Schakel één of meerdere van onze adviseurs, projectleiders of programmamanagers in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat. We denken graag mee over de beste aanpak van de opgave waar u voor staat. De uitvoering is bij ons is goede handen.

Projecten

Een afgebakend project met afgesproken resultaat opleveren in de afgesproken tijd en binnen budget is geen makkelijke opgave in het sociaal domein. U kunt erop rekenen dat wij het doen. En één ding is zeker: we maken altijd impact.

Strippenkaart

We gaan voor blijvend resultaat. Daarmee vinden wij het belangrijk dat het resultaat van onze inzet geborgd wordt. Om na afloop nog af en toe gebruik te kunnen maken van ons advies, hebben we de strippenkaart in het leven geroepen.

Trainingen & opleidingen.

In de complexe en dynamische wereld van het sociaal domein is het voor een gemeente cruciaal om nieuwe medewerkers snel en goed in te werken en om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling. U kunt hiervoor gebruik maken van onze specialistische kennis en ervaring. De TP Academy biedt incompany trajecten en interessante trainingen met open inschrijving.

Training jaarrekening lezen

Vraag je je als contractmanager, beleidsadviseur of financieel specialist van een gemeente soms ook af hoe een gecontracteerde zorgaanbieder er financieel voor staat? Heb je het gevoel dat de jaarcijfers van een aanbieder informatie bevatten die voor jou nog verborgen blijft? Dat je hiermee meer zou moeten doen? Dan is de cursus ‘Jaarrekening zorgaanbieders’ iets voor jou!

Lean Green Belt Sociaal Domein

Betere kwaliteit én lagere kosten in het sociaal domein? Schrijf je in voor de Lean Green Belt opleiding, nu speciaal voor het sociaal domein, en word de verbeterexpert in jouw organisatie. Deze 5-daagse opleiding is uniek binnen het sociaal domein en wordt gegeven door David Koppes. David is Lean Six Sigma Master Black Belt (ASCI, UvA gecertificeerd). Verbeterexpert worden? Lees meer over deze training!

Onze tools.

Onze adviseurs maken het verschil door blijvende verandering te realiseren. Dat doen wij altijd op basis van feiten. Data is daarbij onmisbaar. Om het onszelf en onze opdrachtgevers een stuk makkelijker te maken hebben we eigen tools ontwikkeld die helpen bij het inzichtelijk maken van de situatie.

Pas dan kun je met elkaar de juiste keuzes maken. Alle tools tesamen vormen de TransitiePartners toolbox. Een verzameling aan handige en praktische tools die afzonderlijk of gezamelijk ingezet kunnen worden bij het duiden van veranderingen. Sommige daarvan zijn gratis te gebruiken.

WSJZ

WaarStaatJeZorgaanbieder is dé tool waarmee je als gemeente of inkoopregio gratis inzicht krijgt in de financiële status van zorgaanbieders. Je krijgt inzage in trends en ontwikkelingen weergegeven in een gebruiksvriendelijk dashboard. Wil je actief sturen op risico’s rond jouw gecontracteerde aanbieders, neem dan een abonnement op ons risicomodel.

Tarievenmodel

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. Wij hebben een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Het model is geschikt voor alle typen zorg: van Jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf.

Zorgpaden

Zorgpaden brengen het zorgverloop van cliënten in beeld op productniveau én niveau van de zorgaanbieder. Door deze informatie te gebruiken, krijg je zicht op de doorstroom en uitstroom van cliënten en wordt de zorg effectiever en efficiënter. Maak nu kennis met deze gebruiksvriendelijke tool en laat hem voor jou werken bij het realiseren van de blijvende verandering!

CONTACT OPNEMEN

Meer weten over onze diensten?

Onze specialisten vertellen graag meer over onze diensten en producten en hoe u die kunnen ondersteunen bij uw vragen en uitdagingen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Iconen_Wit_TransitiePartners

Kom direct in contact met één van onze specialisten.