IMPACT MAKEN

Blijvende verandering in het sociaal domein.

Dat is wat we doen. Blijvende verandering realiseren in het sociaal domein. En dat over de hele keten, van beleid, inkoop en bedrijfsvoering tot financiën. En dat allemaal op een datagedreven manier.

IMPACT MAKEN

Onze werkwijze.

Centraal in onze aanpak staat verandering. Dat is namelijk wat we komen brengen. Positieve verandering, want wees eerlijk, we weten allemaal dat het anders moet toch? De kunst is om te veranderen met blijvend resultaat. En dat kan alleen als problematieken over de hele keten worden aangepakt. Startend bij beleid, doorgevoerd in de inkoop, uitgevoerd in de bedrijfsvoering en terug te zien in de uitvoering.

Financiën zijn voor ons de uitkomst of het sluitstuk van een goede richting, inrichting en verrichting. Inhoudelijke verbetering leidt tot betere financiële resultaten.

Onze adviseurs volstaan niet met een analyse en advies. We werken graag actief mee aan de beoogde verandering, hands-on. Daarbij werken we toe naar een goede overdracht en borging van het resultaat.

Marcel van Lochem | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Iconen_Wit_TransitiePartners

Blijvende verandering in het sociaal domein.

IMPACT MAKEN

Onze thema’s.

TransitiePartners richt zich volledig op het sociaal domein. Maar dat is natuurlijk vrij breed. Concreet richten wij ons op diverse thema’s binnen dit mooie domein. Zie onderstaand een klein deel van de thema’s waar wij ons mee bezig houden:

Jeugdhulp

We helpen gemeenten en regio’s om de noodzakelijke veranderingen in de jeugdhulp te realiseren, van visie en inkoop tot en met inrichting en data-analyse.

WMO

Onze ambitie is het om bij te dragen aan daadwerkelijke zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners. We zijn trots op de innovatieve projecten en mooie resultaten die we daarmee bereikt hebben.

noun-mindmap-4913417

Beschermd wonen

Ook de complexe verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis geven wij voor regio’s en gemeenten gestalte met goede regionale afspraken en de vertaling naar de lokale situatie.

noun-mindmap-4913417

Zorg & veiligheid

We verbinden zorg en veiligheid, van 0 tot 100 jaar. Of het nu gaat om een nieuwe regiovisie of om de implementatie van een nieuw en beter werkproces, wij zorgen ervoor.

Sociale teams

We bouwen aan sociale teams met een dienstverlening waar medewerkers trots op kunnen zijn: deskundig, integraal, snel en efficiënt. Ondersteund door een geweldige bedrijfsvoering en goede data, zodat het team de juiste focus houdt.

Opvang nieuwkomers

Onze projectleiders regelen de opvang van Oekraïners en andere nieuwkomers, ontzorgen gemeenten en verzekeren bijvoorbeeld een goede overgang van een crisisorganisatie naar de staande organisatie.

Onderwijs

Kinderen de kans geven op een optimale ontwikkeling. Samen met onderwijspartners is dat wat onze adviseurs dagelijks doen voor en met onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend vanuit een integrale blik en in verbinding met onder andere jeugdhulp.

Gezondheid

We ontwikkelen integraal preventief beleid om de gezondheid van alle generaties te verbeteren. Met data onderbouwen en monitoren we de aanpak.

IMPACT MAKEN MET

Diensten & tools.

noun-mindmap-4913417

Advies & management

Ons team van adviseurs ondersteunt gemeenten over het hele sociaal domein met advies, projectleiding en programmamanagement.

noun-mindmap-4913417

Training & Opleiding

Als expertisecentrum verzorgen wij diverse trainingen en opleidingen gericht op verandering in het sociaal domein. Deze geven we vanuit ons kantoor en op locatie.

noun-mindmap-4913417

Tooling

We hebben diverse tools ontwikkeld vanuit de inhoud, die ondersteunend zijn aan positieve verandering in het sociaal domein. Daarmee maken we echt impact.

Contactformulier.

Heb je een vraag? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

WERKGELUK

Blije collega's,
blije klanten.

Wij geloven er heilig in dat wanneer onze collega’s tevreden zijn onze opdrachtgevers dat ook zijn! Daarom doen we er alles aan om bij te dragen aan het werkgeluk van onze adviseurs.