IMPACT MAKEN

Onze
thema's.

TransitiePartners richt zich exclusief op het sociaal domein in de volle breedte. Hieronder een aantal voorbeelden van thema’s waarop we het verschil maken en blijvende verandering realiseren.

BLIJVENDE VERANDERINGEN

Onze thema’s.

Onderstaand een greep uit de thema’s waarop wij actief zijn.

Jeugdhulp

We helpen gemeenten en regio’s om de noodzakelijke veranderingen in de jeugdhulp te realiseren, van visie en inkoop tot en met inrichting en data-analyse.

Wmo

Onze ambitie is het om bij te dragen aan daadwerkelijke zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners. We zijn trots op de innovatieve projecten en mooie resultaten die we daarmee bereikt hebben.

noun-mindmap-4913417

Beschermd wonen

Ook de complexe verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis geven wij voor regio’s en gemeenten gestalte met goede regionale afspraken en de vertaling naar de lokale situatie.

noun-mindmap-4913417

Zorg & veiligheid

We verbinden zorg en veiligheid, van 0 tot 100 jaar. Of het nu gaat om een nieuwe regiovisie of om de implementatie van een nieuw en beter werkproces, wij zorgen ervoor.

Sociale teams

We bouwen aan sociale teams met een dienstverlening waar medewerkers trots op kunnen zijn: deskundig, integraal, snel en efficiënt. Ondersteund door een geweldige bedrijfsvoering en goede data, zodat het team de juiste focus houdt.

Opvang nieuwkomers

Onze projectleiders regelen de opvang van Oekraïners en andere nieuwkomers, ontzorgen gemeenten en verzekeren bijvoorbeeld een goede overgang van een crisisorganisatie naar de staande organisatie.

Onderwijs

Kinderen de kans geven op een optimale ontwikkeling. Samen met onderwijspartners is dat wat onze adviseurs dagelijks doen voor en met onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend vanuit een integrale blik en in verbinding met onder andere jeugdhulp.

Gezondheid

We ontwikkelen integraal preventief beleid om de gezondheid van alle generaties te verbeteren. Met data onderbouwen en monitoren we de aanpak.

Thema jeugdhulp uitgelicht.

Gemeenten staan voor de uitdagende opgave om de jeugdhulp goed in te richten. Oplopende kosten, wachttijden, kinderen die tussen wal en schip vallen. De problemen zijn bekend. Oplossingen vragen om samenwerking met zorgaanbieders, onderwijs en andere partijen. En natuurlijk gemeenten onderling. Het is een buitengewoon complexe veranderopgave. Wij helpen gemeenten en regio’s om deze opgave aan te pakken. Bijvoorbeeld in regio’s waar we het programmamanagement uitvoeren. We kunnen hier verschillende onderdelen en expertises aan toevoegen. Denk aan bestuurlijke advisering en governance, inkoop, data-analyse, het bepalen van reële tarieven, inrichten van het contractmanagement, sturing vanuit de toegang. Bevlogen en in partnerschap resultaten bereiken en borgen.

Integraal veranderen

Met ons brede expertise zorgen we voor integrale verandering!

noun-mindmap-4913417

In partnerschap

Bevlogen en in partnerschap resultaten bereiken en borgen!

noun-mindmap-4913417

Op basis van data

We maken niet zomaar keuzes. We onderbouwen ze met data!

TP'er aan het woord

Ontmoet Joep. Joep is senior adviseur bij TransitiePartners en werkt al sinds 2016 bij ons. Wat Joep triggert om bij TransitiePartners te werken? 

De verwachtingen die onze opdrachtgevers hebben en de uitdagingen die dit met zich mee brengt! Dit heeft er namelijk voor gezorgd dat Joep een grote expertise heeft opgebouwd en diverse projecten leidt zoals kostprijsonderzoeken en inkooptrajecten. 

Waar Joep zijn kracht ligt? Hij doet alles op basis van data! Benieuwd naar zijn verhaal? Bekijk hem hiernaast!

Video afspelen
WERKGELUK

Blije collega's,
blije klanten.

Wij geloven er heilig in dat wanneer onze collega’s tevreden zijn onze opdrachtgevers dat ook zijn! Daarom doen we er alles aan om bij te dragen aan het werkgeluk van onze adviseurs.