VOOR ONZE ADVISEURS

De veranderaars met impact in het sociaal domein.

Wij lopen voorop in de transformatie van het sociaal domein. Steeds meer opdrachtgevers vragen ons om onze kennis, ervaring en aanpak. “Ga het maar doen” is wat wij het liefst horen als we onze visie delen en ons advies geven. Handen uit de mouwen dus. We pakken de uitdaging aan samen met onze opdrachtgevers en andere betrokkenen en realiseren zo duurzame veranderingen.
We ontwikkelen geen beleid zonder een goede analyse en zonder ons er ook van te verzekeren dat de bedrijfsvoering en de uitvoering goed staat. We doen geen data-analyse zonder de waarom-vraag te stellen. Hands-on en met oog voor de bedrijfsvoering als een belangrijke sleutel voor succes. Onze adviseurs maken deel uit van een hecht team van bevlogen professionals. Dat is TransitiePartners.
Iconen_Wit_TransitiePartners

Wij lopen voorop in de transformatie van het sociaal domein.

Jouw loopbaan

Bij TransitiePartners zorgen we dat jouw loopbaan op orde is. Wij investeren in jouw groei als professional!

Jouw thuishaven

Voel je thuis bij TransitiePartners. Verbinding met collega’s en teamgeest is bij ons belangrijk.

Jouw voorwaarden

Voel de waardering door de goede voorwaarden die wij jou bieden!

VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS

Verandermanagement.

Beleid

Het sociaal domein is complex en dynamisch. Onze ervaren adviseurs helpen je van visie tot uitvoering.

Bedrijfsvoering

Gebruik jouw bedrijfsvoering als sturingsmechanisme. Onze specialisten helpen je regie op de bedrijfsvoering te krijgen en houden.

Inkoop

We zorgen voor een goede inhoudelijke visie en doorvertaling naar inkoop en CM. Zo stuur je op het verbeteren van het sociaal domein.

Financien

Onze financiële experts helpen jouw gemeente om in control te komen en bijvoorbeeld bij het bepalen van reële tarieven, risicobeheersing en bedrijfsvoeringsonderzoeken.

Datagedreven

Beleid, bedrijfsvoering, inkoop en financiën functioneren pas echt met een goede onderbouwing. We bieden inzichten in trends en maken dashboards op maat voor jouw gemeente en we leren gemeentelijke medewerkers om datagedreven te werken. Zo heeft jouw gemeente altijd haar kerncijfers over de hele keten beschikbaar en wordt datagedreven werken een tweede natuur van medewerkers.

Bekijk whitepapers en andere publicaties

TransitiePartners is een expertisecentrum. Wij publiceren regelmatig inhoudelijke artikelen whitepapers, referentiecases, podcasts en webinars over verschillende thema’s binnen het sociaal domein. Bekijk ze hier!

BLIJVENDE VERANDERINGEN

Onze thema’s.

Onderstaand een greep uit de thema’s waarop wij actief zijn.

Jeugdhulp

We helpen gemeenten en regio’s om de noodzakelijke veranderingen in de jeugdhulp te realiseren, van visie en inkoop tot en met inrichting en data-analyse.

Wmo

Onze ambitie is het om bij te dragen aan daadwerkelijke zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners. We zijn trots op de innovatieve projecten en mooie resultaten die we daarmee bereikt hebben.

noun-mindmap-4913417

Beschermd wonen

Ook de complexe verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis geven wij voor regio’s en gemeenten gestalte met goede regionale afspraken en de vertaling naar de lokale situatie.

noun-mindmap-4913417

Zorg & veiligheid

We verbinden zorg en veiligheid, van 0 tot 100 jaar. Of het nu gaat om een nieuwe regiovisie of om de implementatie van een nieuw en beter werkproces, wij zorgen ervoor.

Sociale teams

We bouwen aan sociale teams met een dienstverlening waar medewerkers trots op kunnen zijn: deskundig, integraal, snel en efficiënt. Ondersteund door een geweldige bedrijfsvoering en goede data, zodat het team de juiste focus houdt.

Opvang nieuwkomers

Onze projectleiders regelen de opvang van Oekraïners en andere nieuwkomers, ontzorgen gemeenten en verzekeren bijvoorbeeld een goede overgang van een crisisorganisatie naar de staande organisatie.

Onderwijs

Kinderen de kans geven op een optimale ontwikkeling. Samen met onderwijspartners is dat wat onze adviseurs dagelijks doen voor en met onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend vanuit een integrale blik en in verbinding met onder andere jeugdhulp.

Gezondheid

We ontwikkelen integraal preventief beleid om de gezondheid van alle generaties te verbeteren. Met data onderbouwen en monitoren we de aanpak.

WERKGELUK

Blije collega's,
blije klanten.

Wij geloven er heilig in dat wanneer onze collega’s tevreden zijn onze opdrachtgevers dat ook zijn! Daarom doen we er alles aan om bij te dragen aan het werkgeluk van onze adviseurs.