Referentiecase Jeugdhulp Zeeland

Even voorstellen Jeugdhulpregio Zeeland is eensamenwerkingsverband tussen de dertienZeeuwse gemeenten. Haar primaire doel is deinkoop en beschikbaarheid van passende endoelgerichte hulp aan kinderen, jongeren,ouders en gezinnen. Adrie de Klerk isadviseur Jeugd van de gemeente Vlissingenen ambtelijke kartrekker van jeugdhulp ingezinsvormen in Zeeland. Olga Idema was tot voor kortprogrammamanager Jeugd van de JeugdregioZeeland. Voor een onderzoek […]

Referentiecase Gemeente Oegstgeest

Tevredenheid TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader is een interview afgenomen bij Bart Kock (gemeente Oegstgeest). Even voorstellen Om de eerste stappen richting integraliteit te maken, heeft Bart Kock van de gemeente Oegstgeest ondersteuning gevraagd van Rineke Hoekstra, adviseur bij […]

Referentiecase Gemeente Gorinchem & Molenlanden

Tevredenheid TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader is een interview afgenomen bij Arie Strik (gemeente Gorinchem) en Arnold Stuij (gemeente Molenlanden). Even voorstellen Arie Strik is beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Gorinchem en houdt zich voornamelijk bezig met de maatwerkvoorzieningen […]

Ervaringen met Programmasturing: Jeugdzorg in Regio Alkmaar

Peter Soorsma Inspiratie, Samenhang en Meetbare Resultaten In december 2020 begon ik aan een uitdagende rol als programmamanager voor jeugdzorg in de prachtige regio Alkmaar. Inmiddels zit mijn opdracht er bijna op. In dit artikel deel ik graag mijn ervaringen en inzichten over het belang van programmasturing in een complexe omgeving als de jeugdzorg, en […]