Referentiecase Gemeente Gorinchem & Molenlanden

Tevredenheid

TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader is een interview afgenomen bij Arie Strik (gemeente Gorinchem) en Arnold Stuij (gemeente Molenlanden).

Even voorstellen

Arie Strik is beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Gorinchem en houdt zich voornamelijk bezig met de maatwerkvoorzieningen en aanbestedingen. Daarnaast is Wonen en Zorg een belangrijk onderdeel in deze functie. Arnold Stuij is als beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Molenlanden betrokken bij de inkoop van maatwerkvoorzieningen. Vanuit TransitiePartners werd de opdracht uitgevoerd door Joep Buskens, Iris Potjes en Alieke Struik.

De opdracht

Voor het vaststellen van reële marktprijzen en tarieven binnen de inkoop van Wmo (begeleiding en dagbesteding met vervoer) werd door de gemeenten Gorinchem en Molenlanden de ondersteuning van TransitiePartners ingezet. Om de inkoop zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen werken deze twee Zuid-Hollandse buurgemeenten nauw samen.

Het eerste contact en de opdrachtbepaling

Arie Strik: “Bij een voorgaande inkoopprocedure liepen we tegen het vraagstuk aan: Hoe bepaal je wat reële marktprijzen zijn? Hier hebben we toen zelf invulling aan gegeven met de algemeen beschikbare rekentools. Toen kwamen we erachter dat dit wel hele specifieke deskundigheid vraagt. Vanuit onze perceptie hadden wij dit onvoldoende, om hieraan een goede invulling te geven hadden wij ondersteuning en begeleiding nodig.”

Arnold Stuij: “TransitiePartners had voor de tariefstelling van jeugdhulp van de regiogemeenten naar tevredenheid een vergelijkbare klus geklaard. Daarnaast was TransitiePartners snel inzetbaar. Ons uitgangspunt is altijd goede kwaliteit geweest en door het prettige contact vanaf het eerste moment hadden we vertrouwen dat we samen de klus gingen klaren.”

De route binnen het proces

“Bij de start hebben we duidelijk in hoofdlijnen aangegeven wat het resultaat moest zijn”, vertelt Arie. “Joep heeft als projectleider hier kritische vragen over gesteld en er is goed doorgevraagd. In die zin is er goede uitvraag gedaan. Het is SMART gemaakt, keep it simple, met soms een stapje terug en dan weer vooruit. Het begint met vertrouwen, dat wij moeten hebben in TransitiePartners en dat vertrouwen is er nog steeds.”

Voor deze opdracht is het unieke tarievenmodel van TransitiePartners ingezet. Dit is een kostprijsmodel dat inmiddels door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Het model ondersteunt om inzicht te geven in de opbouw en het tarief van begeleidingsproducten, ongeacht de dienstverlening van de aanbieder. Dit is de basis voor een goed gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders over de inhoud van de ondersteuning en welke vergoeding redelijk is om goede ondersteuning mogelijk te maken. “Vanaf het begin van het proces zijn we goed meegenomen in de werking en de inhoud van het tarievenmodel van TransitiePartners. We bepaalden en keken samen naar de invulling van de parameters, dat geeft onderaan de streep de uitkomst waar we niet om heen konden. Dat was een leermoment. Als de bouwstenen op die manier zijn opgebouwd dan moet je accepteren wat er uit komt”, aldus Arie over het tarievenmodel.

Samen naar het resultaat

Arnold: “Kijkend naar het hele proces en traject heeft TransitiePartners haar rol goed gepakt. Als adviesbureau heeft TransitiePartners ook een rol gespeeld in de communicatie naar interne en externe partijen. Zo werd de zakelijkheid bewaakt. Zij zijn onze adviseur, maar wij nemen de beslissing om het advies wel of niet over te nemen. Dat ging in goede samenwerking en met heldere afspraken.”

“We stonden open voor elkaars feedback en waren altijd respectvol”, zo vervolgt Arie. “In de samenwerking met TransitiePartners is dat heel plezierig gegaan. We zijn trots op het resultaat, want er is precies geleverd waar wij behoefte aan hadden en we hebben met elkaar een fijn proces doorlopen. Ons voornaamste doel was een reëel tarief, marktconform, binnen de gestelde tijd. Dat hebben we gehaald en TransitiePartners heeft ervoor gezorgd dat wij ons ontzorgd voelden in het hele traject.”

Ik voelde mij ontzorgd in het hele traject (Arie Strik – Gemeente Gorinchem)

Uitdagingen

“Gedurende dit soort trajecten, waarbij je nauw samenwerkt, is het prettig om elkaar fysiek te zien en met de tijdsdruk wil je snel kunnen schakelen met elkaar”, neemt Arie ons mee in de uitdagingen binnen de opdracht. “Het was midden in corona-tijd waarbij iedereen thuiswerkte. Dat fysieke hebben we gemist en maakte het nog uitdagender”, vult Arnold aan. “Ondanks dat, wisten we elkaar goed en snel te vinden. Wanneer er zeer inhoudelijke vragen kwamen van stakeholders konden we door de korte lijnen met TransitiePartners de vragen concreet en met goede inhoud beantwoorden.”

“Een andere uitdaging was de vertaalslag van de inhoud naar een uitlegbaar advies”, vertelt Arnold. “Bepaald vakjargon moest vertaald worden in begrijpelijke taal voor iedereen, dit was ook een leermoment voor TransitiePartners. Ook hierin zorgden de korte lijnen en de benaderbaarheid voor snelle en pragmatische oplossingen.”

Naar de toekomst

Arie: “Het tarievenmodel is een heel goede methodiek gebleken. Stapsgewijs van uitgangspunt, naar resultaat. Dat is een goede manier om tot een juiste bepaling van het tarief te komen. De methodische wijze vond ik prettig en voor ons ook leerzaam. De specifieke expertise die TransitiePartners meeneemt op de bepaling van het tarief hadden wij zelf niet in huis. Nu kunnen we weer een aantal jaren vooruit.”

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.