Zorgpaden in de praktijk: combineer zorg- en onderwijsdata

Joep combineerde zorg- en onderwijsdata, want het onderwijs speelt een belangrijke rol in het zorgdomein. Maar hoe groot is die rol eigenlijk? En hoe zorg je als gemeente dat scholen zich bewust worden van hun rol en zelf die verantwoordelijkheid nemen? Joep Buskens zette de feiten op een rij. Hij combineerde voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Lansingerland zorgdata en onderwijsdata met behulp van Zorgpaden, als basis voor het gesprek met scholen.

Vraag van de gemeente

Gemeenten benadrukken vaak de belangrijke rol van scholen in het sociaal domein. Scholen kennen de kinderen goed en kunnen problemen al vroeg signaleren. Bovendien hebben scholen een belangrijke adviesrol bij het toeleiden naar zorg.. Het meest duidelijke voorbeeld van de rol van onderwijs in het zorgdomein is de toename van het aantal dyslexietrajecten. Dit is een landelijke trend, die ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet. In 2018 waren de kosten voor dyslexietrajecten met meer dan 60% toegenomen en de aanleiding om de rol van onderwijs in zorg te onderzoeken. Want hoe groot is die rol eigenlijk? En hoe voer je het gesprek over de rol die scholen hebben op het gebied van zorg?

Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Lansingerland wilden de rol van onderwijs in het zorgdomein onderzoeken om de positie van scholen in het zorgdomein te verstevigen. Daarom gaan ze graag in gesprek met scholen, maar wel op basis van de feiten. Joep zette die feiten voor de gemeenten op een rij. Onderzoeker Marije Schotpoort voert op basis daarvan het gesprek met scholen. Zo krijgen de gemeenten inzicht in het zorggebruik per school en kunnen zij zich bewust worden van de rol van scholen als verwijzer in het zorgproces. Ook krijgen scholen inzicht in het zorggebruik op hun school en hoe zich dit verhoudt tot het gemeentelijk gemiddelde.

Inzet van Zorgpaden 

Joep is een data-expert. Hij is helemaal thuis in de zorgdata van gemeenten en  combineerde de zorgdata met onderwijsdata. Gemeenten hebben van beide domeinen een hele berg data, maar deze wordt nog zelden in samenhang bekeken. Joep analyseert de data met behulp van Zorgpaden, de tool van TransitiePartners waarmee al meerdere gemeenten inzicht in hun zorglandschap kregen. Het combineren van de data levert inzicht op in het verband tussen scholen, schoolbesturen, aanbieders en producten. Dit laat zien of het beleid van een school(bestuur) invloed heeft op het aantal toeleidingen naar zorg. Het geeft inzicht in voorkeuren, in zoverre je daarvan kunt spreken, van scholen voor bepaalde producten of aanbieders. En het maakt duidelijk op welke scholen leerlingen relatief veel of weinig zorg ontvangen.

Relevantie voor jouw gemeente

Deze analyse is voor elke gemeente een waardevolle toevoeging. Het biedt een feitelijke basis en kennisdeling, waardoor je vanuit hetzelfde vertrekpunt met elkaar het gesprek kunt voeren.  Joep zette de analyse per school om in een overzichtelijke factsheet. De factsheets zijn inmiddels gedeeld met de scholen en zij zijn er erg enthousiast over. Ook kun je het effect van gemeentelijk beleid op scholen zichtbaar maken. Lansingerland is gestart met JOS’ers (Jeugdcoach Op School). Door het toepassen van Zorgpaden heeft de gemeente een nulmeting en wordt op termijn inzichtelijk wat de invloed van de JOS’ers op scholen en het zorgdomein is.

In Utrechtse Heuvelrug wordt de komende periode het kwantitatieve onderzoek van Joep met de scholen besproken in een aantal interviews, om de informatie te toetsen en verrijken. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn delen we de inhoudelijke conclusies van het onderzoek in een vervolgartikel. Hou daarvoor onze website in de gaten.

Ook Zorgpaden inzetten in jouw gemeente of Joep inschakelen om de feiten op een rij te zetten? Neem dan gauw contact op met Joep Buskens.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.