Jawel, transformatie begint bij bedrijfsvoering!

Als je denkt dat bedrijfsvoering niets te maken heeft met de transformatie van zorg, dan nodig ik je graag uit verder te lezen! Ik ben overtuigd van wel en gebruik de piramide van Maslow om mijn punt te maken. Het idee is simpel: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. We kunnen natuurlijk beleid blijven bijstellen, maar ik geloof dat er wezenlijk niets verandert als de bedrijfsvoering de voorwaarden niet regelt.

Lichamelijke behoefte | Om een beetje lekker de dag door te komen heb je eerst behoefte aan slaap, eten en drinken. Zonder functioneer je niet. Dat geldt ook voor (zorg)organisaties. Bedrijven en instellingen hebben rust en voeding nodig om te kunnen functioneren. Geld is daarvoor in mijn ogen de belangrijkste voorwaarde. Zonder geld geen organisatie. Zonder geld geen rust. Zonder geld geen mogelijkheden om je organisatie goed te voeden.

Daarom staat het eerste niveau in de piramide voor mij voor een snelle administratie en heldere bedrijfsvoering. Het is niet moeilijk om gewoon je facturen op tijd te betalen. Sterker nog, het is essentieel. Gemeenten die een uitstel hanteren van 30 dagen moeten echt aan de bak voor de eerste behoefte van goede zorg. Een (iJW of iWmo) bericht moet gewoon binnen drie dagen zijn verwerkt. Daarna kun je verder.

Veiligheid en zekerheid | Dat zorgpartners zich veilig en zeker voelen, is een harde voorwaarde voor transformatie. Dat heeft alles te maken met de duur van contracten, financiële zekerheid, maar ook met een vaste koers. Een steady beleid.

In het verleden probeerden zorgverzekeraars orde te creëren. Zij wilden financiële beheersbaarheid. Wat mij betreft waren de DBC’s de wrange vrucht. De provincies wilden financiële zekerheid bieden door subsidie met handhavingsluiheid als gevolg. Gemeenten creëren financiële beheersbaarheid, terwijl juist nu het tijdperk van kwaliteitsontwikkeling is aangebroken. Kies voor een model die zekerheid biedt om verder te ontwikkelen op kwaliteit. Ga in gesprek over kwaliteitsnormeringen. Zorg ervoor dat de zorgaanbieders die hierop investeren de zekerheid krijgen dat de concurrent dit ook moet. Met duidelijke kwaliteitsnormeringen kunt u met zekerheid door naar het volgende niveau.

Sociale acceptatie | Accepteer elkaars rol met als doel effectieve zorg. Het leveren van goede zorg is de taak van zorgaanbieders. Gemeenten moeten dit controleren. Het realiseren van effectieve zorg is de verbinding. Duidelijke werkafspraken en controle uitoefenen komt ten goede van kwalitatieve zorg en dus van de cliënt. Zorgaanbieders en gemeenten moeten elkaar voeden en opvoeden. Geen gezapigheid, maar duidelijk aantonen wat goede dienstverlening is. Daar hoort bij dat je weet welke cliënten in zorg zijn, waar ze naartoe gaan, hoeveel dit kost en hoe dit beter kan.

Inzicht in prestaties en deze samen duiden leidt tot saamhorigheid en acceptatie van elkaars rol. Bepaal samen prestaties, klantervaringen en handhaving om de uitkomsten te bespreken en te publiceren. Blijf niet op je data broeden, maar deel en bespreek deze. Iedereen kan leren. Transitiepartners hanteert hiervoor “Zorgpaden”. Dit scheelt tijd en levert inzicht, maar dit principe kan iedereen zelf ook in Excel uitwerken. Duid en bespreek uw data? Dan staat het volgende niveau klaar.

 Erkenning en waardering | “Jij bent de zorgaanbieder die echt de zorg ontwikkelt naar een beter niveau!” Om deze waardering te kunnen geven en te ontvangen zijn de eerste niveaus noodzakelijk en niet minder dan dat. Met de juiste bedrijfsvoering is het niveau van waardering de manier waarop gemeenten de lokale zorg kunnen ontwikkelen en zichzelf onderscheiden van provincies en zorgverzekeraars. Waardering komt voort uit bewezen inzet vanuit de vorige niveaus. Werkelijke transformatie komt niet alleen uit vertrouwen, maar het terecht onderbouwen van vertrouwen in elkaar. Dit doet recht aan zorgaanbieders die investeren in hun professionals en dienstverlening en hier trots op zijn.

Waardeer bewezen partnerschap met een investering! Het mes kan aan twee kanten snijden. Verschuif de middelen van rechtmatigheid (accountantskosten) naar doelmatigheid (cliënt belang). Op basis van waardering voor effectieve zorg werkt u aan een model van gedeeld belang. Gunt u het contract aan de zorgaanbieder op basis van budget en cliëntpopulatie uit het verleden? Dan is het laatste niveau een stap te ver.

Zelfrealisatie | Met zelfontplooiing zitten we in de fase van het buzzwoord: Transformatie. De meeste zorgaanbieders zijn terughoudend om te transformeren, omdat de betaling achterlopen, contracten kort duren, er geen duidelijke afspraken zijn over kwaliteit, de handhaving nog niet staat en serieuze waardering over de prestaties niet kan worden gegeven. Logisch dat de transformatie niet op gang komt vanuit de zorgaanbieders.

Waarom is de transformatie nog niet op gang gekomen vanuit de gemeenten? Je moet weten waar je staat en waar het heengaat. Voor transformatie is de opstap vanuit de vorige niveaus nodig. Daarna kan geld worden besteed aan studie, creativiteit, problemen oplossen, ethiek, onbevooroordeeld jezelf kunnen zijn en zelfbewustzijn (bron: Google). Het klinkt simpel (en dat is het ook). Met een goede bedrijfsvoering op de vorige niveaus is mijn definitie: transformatie is op basis van een onderbouwde geprognotiseerde trend logische interventies doen. Dit is dus niet het rücksichtslos inzetten van hoofdaannemerschap- en arrangementmodellen. Als de vorige niveaus niet zijn bewandeld kan transformatie niet kwantitatief en kwalitatief worden gemaakt in de inkoop en is een “nieuw model” enkel oude wijn in grotere- of gecomprimeerde zakken en begint u vervolgens weer op niveau twee van deze piramide.

Gemeenten kunnen het concept “zorg verlenen” veranderen met zorgaanbieders en professionals die echt het verschil maken. Gemeenten kunnen geld vrijmaken voor de professionals die het verschil maken. Begin daarom met het op orde krijgen van je bedrijfsvoering. Zorgaanbieders transformeren niet zonder slaap, eten, drinken, veiligheid, zekerheid, acceptatie, erkenning en waardering! Het begint bij de basis. Een goede bedrijfsvoering regelt dat!

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.