Zorgpaden in praktijk: in gesprek met scholen over jeugdhulp

Joep combineerde zorg- en onderwijsdata om het gesprek te voeren met scholen over jeugdhulpgebruik. Daarmee creëerde hij bewustwording bij scholen over de rol die ze spelen bij jeugdhulpgebruik. Wat is het verhaal achter de cijfers van het wisselende jeugdhulpgebruik per school? In het voorjaar lieten we al zien hoe Joep voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zorgdata en onderwijsdata analyseerde met behulp van Zorgpaden. Inmiddels is ook het aanvullende kwalitatieve onderzoek afgerond en zijn de kwalitatieve gegevens met de scholen besproken. Welke meerwaarde bieden de kwalitatieve gegevens voor de scholen? 

Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Lansingerland willen de rol van onderwijs in het zorgdomein onderzoeken om de positie van scholen in het zorgdomein te verstevigen. Daarom gaan ze graag in gesprek met scholen, maar wel op basis van de feiten. Joep zette die feiten voor de gemeenten op een rij en Marije Schotpoort voerde op basis daarvan het gesprek met scholen.

Combineren van data biedt meerwaarde Het combineren van de data levert inzicht op in het verband tussen scholen, schoolbesturen, aanbieders en producten. Dit laat zien of het beleid van een school(bestuur) invloed heeft op het aantal toeleidingen naar zorg. Het geeft inzicht in voorkeuren, in zoverre je daarvan kunt spreken, van scholen voor bepaalde producten of aanbieders. En het maakt duidelijk op welke scholen leerlingen relatief veel of weinig zorg ontvangen. Al met al geeft het een duidelijk beeld van het jeugdhulpgebruik op scholen.

Scholen blij met inzicht De resultaten van de data-analyse zijn per school in een factsheet gezet. Dit is besproken met de scholen. De scholen waren erg blij met het heldere overzicht uit de data. Het gaf hen inzicht in het jeugdhulpgebruik en handvatten om hun rol in het sociaal domein te pakken. Ze gaven aan dat ze het beeld niet altijd herkenden. Dat gold met name voor grotere scholen, waarbij niet al het jeugdhulpgebruik in beeld was. Het signaal van de scholen was ook duidelijk: de gemeente heeft de regie in het sociaal domein. Tegelijkertijd doen zij wat nodig is en zoeken ze naar goede samenwerking met de gemeente om een casus over te dragen als het nodig is.

Resultaat van het onderzoek De hoofdvraag van het onderzoek luidde: welke factoren hebben een relatie met het jeugdhulpgebruik? Veel factoren blijken in Utrechtse Heuvelrug weinig tot geen invloed te hebben, zoals de aantallen VVE-indicaties, thuiszitters, het schoolverzuim, de ervaringsjaren van IB’ers, het schoolbestuur en de waardering van de samenwerking met het lokaal team. Welke factoren hebben dan wel invloed? Er is een patroon te ontdekken bij het combineren van de hoogte van het jeugdhulpgebruik met het aantal trajecten schoolondersteuning, de sociaaleconomische status van de wijk van de school en het aantal leerlingen van de school.

Joeps aanbevelingen Joep heeft in Utrechtse Heuvelrug ervaren wat de meerwaarde is van data-analyse in het sociaal domein voor het onderwijs. Zijn aanbeveling is duidelijk: geef scholen inzicht in de data en ga op basis daarvan het gesprek aan. Want zowel scholen als gemeenten zijn hiermee geholpen. Het geeft inzicht en het is een heldere basis voor het gesprek. Voer op basis van deze informatie zeker twee keer per jaar een overleg met scholen, aanbieders, toegang tot ondersteuning en de gemeente. Dat versterkt de band en komt de uitvoering van jeugdhulp ten goede. Kortom: data-analyse biedt de basis voor betere zorg.

Ook Zorgpaden inzetten voor het onderwijs in jouw gemeente? Je kunt gebruik maken van de module Onderwijs van Zorgpaden. Neem contact op met Joep Buskens, hij kan al je vragen beantwoorden.

Lees hier meer over deel 1 van dit onderzoek. 

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.