Met een frisse (vooruit)blik het nieuwe jaar in

TransitiePartners heeft als missie om het sociaal domein te verbeteren. Wij geloven dat het mogelijk is om dit hand in hand te laten gaan met beheersing van de uitgaven. Sterker nog, beheersing van de uitgaven vereist betere hulp en ondersteuning. De juiste dingen doen is essentieel, ondersteund door data en een goede bedrijfsvoering. Er is nog zoveel te doen. Want dat het complexe zorglandschap gepaard gaat met een komen en gaan van uitdagingen, staat vast. We blikken vooruit op een nieuw jaar. 

De balans opmaken
Leken gemeenten, het rijk en andere partijen eind 2021 nog flink op weg om gezamenlijk te werken aan verbetering van de jeugdhulp, zo staan zij met het aantreden van het nieuwe kabinet weer recht tegenover elkaar. Gemeenten hebben zich teruggetrokken uit de gesprekken over de hervormingsagenda en willen eerst de bezuiniging van tafel hebben. Het is jammer dat noodzakelijke verbeteringen hierdoor dreigen te stagneren. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenten ook zonder extra budget veel kunnen doen om de hulp te verbeteren en daarmee ook de uitgaven te beheersen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe gezinnen integraal kunnen worden geholpen. Zo staat jeugdhulpproblematiek vaak niet op zichzelf, maar hangt dit bijvoorbeeld samen met financiële problemen. Onze visie en aanpak blijft daarom ook in 2022 gericht op het integraal werken in het sociaal domein.

Van omdenken naar doen
Een ander belangrijk aspect binnen het sociaal domein is de tijdsduur van jeugdhulp. Vaak kijken gemeenten voornamelijk naar het aantal kinderen binnen de jeugdhulp, terwijl uit onze data-analyses blijkt dat het voor de uitgaven juist van belang is hoe lang deze kinderen zorg ontvangen en wat het resultaat is van opeenvolgende trajecten. Dit inzicht helpt om onder andere toegang te geven tot de juiste tools en focus. Daarnaast kunnen gemeenten het ook gebruiken als handvat voor de inkoop. Met welke visie en opdracht werken zij samen met jeugdhulpaanbieders? TransitiePartners heeft een eigen, samenhangende kijk op inkoop.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de bedrijfsvoering. In onze optiek hangt goede zorg samen met goede bedrijfsvoering. Dit geldt niet alleen voor gemeenten en regio’s, maar ook voor zorgaanbieders. Gemeenten weten TransitiePartners steeds beter te vinden voor risicoanalyses en bedrijfsvoeringsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een handig hulpmiddel dat we hierbij aanbieden is de tool waarstaatjezorgaanbieder.nl Gemeenten kunnen deze tool kosteloos raadplegen.

Woorden en daden
In onze ambitie om het sociaal domein te verbeteren en te versterken, willen we ons in 2022 hard maken voor het onderzoeken en uitwerken van alternatieven voor de gesloten jeugdzorg. Samen met ervaringsdeskundigen gaan we hier ons uiterste best voor doen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kansen die wij zien ter verbetering van de zorg en beheersing van uitgaven. Deze zaken kunnen opgepakt worden, zonder dat men hoeft te wachten op discussies (en uitkomsten) over budget en de hervormingsagenda.

Dat het bij jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning om complexe opgaven gaat, moge duidelijk zijn. De vraag wat gemeenten zelf doen en waarin en hoe zij regionaal samenwerken, ligt in menig regio op tafel. Stevige, inhoudelijke programma’s met het juiste programmamanagement en bijbehorende governance vragen om expertise en inzet. Regio’s kunnen hier soms hulp bij gebruiken. TransitiePartners beschikt over de nodige ervaring omtrent deze kwesties en in 2022 willen we dit nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen. In het algemeen is een speerpunt voor dit jaar om onze expertise beter te ontsluiten voor gemeenten. Dit hebben we eerder reeds gedaan door het kosteloos ter beschikking stellen van jaarrekeninganalyses via waarstaatjezorgaanbieder en door het aanbieden van whitepapers e.d. Op deze manier maken we waar dat wij als TransitiePartners hèt bureau zijn met impact in het sociaal domein.

Impact maak je samen
Wil je impact maken in het sociaal domein? Doe je dat bij voorkeur samen met  bevlogen, betrouwbare en leuke collega’s die zich verder willen ontwikkelen? Dan nodigen wij je graag uit om kennis te maken met TransitiePartners!

We wensen iedereen een prachtig en leerzaam jaar toe.

Marcel van Lochem en Melle Wijma

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.