Hoe heeft jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan?

Waar Staat Je Zorgaanbieder geüpdatet met jaarcijfers van 2020.
Onder insiders welbekend, onder het grote publiek minder: de overheid verplicht zorgbedrijven transparant te zijn over hun bedrijfsvoering. Elk jaar moeten alle zorgaanbieders hun jaarrekening en kerncijfers invullen op het portaal van jaarverantwoording zorg[1]. De gedachte hierachter is dat activiteiten die met publieke middelen bekostigd worden, ook publiek verantwoord moeten worden. Dit levert een schat aan openbare data op over het financiële reilen en zeilen van de Nederlandse zorg. Daarmee kan je in theorie de vraag beantwoorden: hoe heeft jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan? In dit artikel legt onze adviseur David van Zijl uit hoe je hier middels de tool ‘Waar Staat Je Zorgaanbieder’ op een gemakkelijke manier meer inzicht in verkrijgt.

Data is dan wel openbaar toegankelijk, maar niet direct inzichtelijk
De jaarverantwoording zorg wordt aangeboden in een uitgebreid, complex, databestand. Hier wordt dankbaar gebruik gemaakt door een breed scala aan professionele belanghebbenden, zoals journalisten, onderzoeksbureaus, verzekeraars en toezichthouders. Bekend zijn de onderzoeken van Follow the money naar de jeugdzorg en zorgcowboys[2], of het onderzoek van Kurtosis naar de winsten die jeugdzorgaanbieders boeken[3]. Voor mensen zonder specialistische kennis van data-analyse is het echter lastig toegang tot deze informatie te krijgen. Zo kun je nog steeds niet eenvoudig zien hoe jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan heeft.

Waar Staat Je Zorgaanbieder biedt overzicht
Omdat openbare data pas echt openbaar is als je ook eenvoudig de resultaten kan zien heeft TransitiePartners een dashboard gebouwd waarin de belangrijkste kengetallen van de jaarverantwoording zorg laagdrempelig ontsloten worden. We hebben dit dashboard vrij toegankelijk online beschikbaar gesteld op: www.waarstaatjezorgaanbieder.nl.
Hiermee kan je dus bekijken hoe jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel heeft gedaan.

Waar Staat Je Zorgaanbieder biedt een helder overzicht van de balans, de omzet en de resultaten. Groeit de zorgaanbieder? Houdt de zorgaanbieder financieel het hoofd boven water? Heeft de zorgaanbieder veel eigen vermogen, of zit de organisatie vol schulden?

Ook belangrijk: waar komt de financiering van de zorgaanbieder vandaan? Is de aanbieder grotendeels afhankelijk van de gemeente voor financiering, of juist niet. Dit vertelt veel over de onderhandelingspositie die de gemeente heeft ten opzichte van de aanbieder.

Het interpreteren van de cijfers
Om te helpen bij de interpretatie van de financiële cijfers zijn in Waar Staat Je Zorgaanbieder een aantal financiële kengetallen berekend. Bij deze kengetallen zijn normen opgenomen die iets zeggen over een gezonde bedrijfsvoering. Hiermee is snel te zien of de zorgaanbieder het financieel zwaar heeft, en mogelijk zelfs acute problemen heeft. Of juist dat de zorgaanbieder het financieel zo goed doet dat je je kunt afvragen of hier nog wel sprake is van doelmatige besteding van publieke middelen.

Ben je nu ook nieuwsgierig of jouw zorgaanbieder het eerste coronajaar heeft doorstaan? Neem dan een kijkje op www.waarstaatjezorgaanbieder.nl

[1] www.jaarverantwoordingzorg.nl
[2] Zorgcowboys – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl), Jeugdzorg in het rood – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)
[3] Binnenlands Bestuur

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.