Waar staat je zorgaanbieder? Inzicht in de prestaties van een aanbieder

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw zorgaanbieder het daadwerkelijk doet? Waar moet u nu op letten? Hoe kunt u zo objectief mogelijk vaststellen of een aanbieder doet en levert wat er is afgesproken op basis van de inkoopcontracten op Wmo en Jeugd? In dit artikel legt onze adviseur Frank van Kuijck uit hoe u inzicht kunt krijgen in de (financiële) prestaties van zorgaanbieders en hoe u een kwaliteitsonderzoek kunt uitvoeren.

Allereerst zijn de contractmanagementgesprekken die u met aanbieders voert van belang. In veel gevallen zijn er meerdere aanbieders gecontracteerd en is het lastig om daar het overzicht over te hebben.
Ter voorbereiding op de contractmanagementgesprekken is het van belang om een risicoanalyse af te nemen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het volgende drieluik:

  1. Inzicht krijgen in de financiële prestaties: hoe robuust is een aanbieder en waar zitten de risico’s?

TransitiePartners beschikt over een uniek en openbaar model voor het inschatten en beoordelen van de risico’s van zorgaanbieders. Op Waar Staat Je Zorgaanbieder kunt u tal van data opvragen, inzien, combineren en grafisch maken om te bekijken hoe een zorgaanbieder er voor staat. Voor u hebben we op basis van allerlei kengetallen ook duidelijk gemaakt hoe een aanbieder er voor staat. De onderstaande tabel geeft hier een voorbeeld van.

  1. Presteren aanbieder: waar kunt u bijsturen?

Kent u het zorgverloop? Weet u hoe effectief uw zorgaanbieders zijn? Wat is het verwijsgedrag? Hoe vaak vindt verlenging van zorgpaden plaats? Wat kost een cliënt? Het zijn allemaal vragen die relevant zijn om een goed beeld van het zorgproces te krijgen. Met dit beeld krijgt u helderheid in instroom en uitstroom van cliënten. Daardoor krijgt u waardevolle inzichten om vervolgens daarmee te handelen rondom contractmanagement, beleid, functioneren van de toegang en voor het voeren van het gesprek met individuele aanbieders. Ook dragen deze inzichten bij om specifieke maatregelen te treffen rondom casemanagement. Of om met aanbieders of een groep van aanbieders in gesprek te gaan.

  1. Kwaliteitsonderzoeken: stel vast hoe aanbieders het doen en draag bij aan verdere ontwikkeling

De zorg wordt geleverd op basis van beschikkingen en verwijzingen. De grondslag voor de declaratie en inzet wordt mede bepaald door de inkoopcontracten en de specifieke eisen die u daarin heeft afgesproken met de geselecteerde zorgaanbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, no-show, afspraken rondom registraties, individueel versus groep, etc. Om vast te stellen of een aanbieder voldoet aan de afspraken, heeft TransitiePartners een uniek onderzoeksconcept te weten, de bedrijfsvoeringsonderzoeken, in de markt gezet. Met dit concept krijgt u inzichtelijk of de rechtmatige besteding en declaratie van publieke middelen heeft plaatsgevonden én een concept waarbij u ook met elkaar kunt leren en ontwikkelen. Door het uitvoeren van de kwaliteitsonderzoeken, krijgt u meer grip en zicht op het handelen van een aanbieder.

Een drieluik aan kansen en mogelijkheden!
U zit op een schat aan data! U beschikt over alle basismogelijkheden om samen met de zorgaanbieder succesvollere en betere zorg aan te kunnen bieden door juist die aanbieders te selecteren die bewijzen beter dan vergelijkbare aanbieders te presteren. Wilt u hier ook werk van maken of meer weten over Waar Staat Je Zorgaanbieder? Wij vertellen hier graag meer over!

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.