Draagvlak voor data

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Ze staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap en verdere koers te bepalen. Daarin is data onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort, maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Er is draagvlak nodig om datagestuurd werken. Maar hoe zorg je daarvoor en waar begin je?

Datagestuurd werken raakt de hele organisatie.
Het zorgen voor draagvlak en urgentie bij betrokken collega’s is daarom essentieel. Beleidsadviseurs kunnen data bijvoorbeeld inzetten in beleidskeuzes die gemaakt worden. Voor contractmanagers is data relevant in de gesprekken die zij voeren met zorgaanbieders en voor het inkoopproces. Vergeet vooral ook niet om controllers en data-analisten te betrekken bij het duiden van de data, het uitvoeren van analyses en het ondersteunen van beleid en contractmanagement in het gebruiken van data voor hun werkzaamheden. Tot slot is het belangrijk om management, directie en bestuur te betrekken bij data.  Zij dragen het belang van datagestuurd werken uit binnen de organisatie. Daardoor is het des te belangrijk dat zij de relevantie van datagestuurd werken zien voor alle disciplines in het sociaal domein. Als ieder onderdeel het belang van data inziet, kun je datagestuurd werken.

Om draagvlak te creëren, zijn een aantal stappen essentieel

  1. Zorg voor een heldere opdracht en visie op datagestuurd werken
    Het is belangrijk om binnen de organisatie draagvlak en bewustwording te creëren over de voordelen van data als onderbouwing voor besluiten. Let hierbij op de duiding van datagestuurd werken. Ontwikkel een duidelijke visie en doel van de organisatie in relatie tot datagestuurd werken helder. Is er bijvoorbeeld alleen de wens om een dashboard te creëren en zo inzicht te krijgen in wie welke zorg levert? Of moet data gebruikt worden om de nieuwe inkoop vorm te geven?
  2. Betrek vanaf het begin de betrokken collega’s en informeer ze tijdig over de stand van zaken.
    In het proces is het van belang om te kijken wie binnen de organisatie beïnvloedt zal worden door de overgang naar datagestuurd werken. Welke taken veranderen voor deze personen? Hoe kan de overgang naar data gestuurd werken worden vergemakkelijkt? Betrek deze collega’s tijdig en informeer ze over de voortgang. Op deze manier blijft er voldoende draagvlak binnen de organisatie.
  3. Maak een startfoto van de huidige situatie
    De laatste stap is het kijken waar de organisatie staat op het gebied van datagestuurd werken. Zijn er bijvoorbeeld al doelgroepen binnen de organisatie die enigszins datagestuurd werken? Beoordeel waar je naartoe wil als gemeente, welke stappen daarvoor doorlopen dienen te worden en wat de randvoorwaarden zijn. Realiseer hierbij goed dat de overgang naar datagestuurd werken in fasen dient te gebeuren en niet vlekkeloos zal gaan.


Wens je de stap te maken naar (meer) datagestuurd werken binnen het sociaal domein?

Dan kan TransitiePartners hierbij helpen. Wij denken mee in het gehele proces of helpen je bij het maken van bijvoorbeeld de startfoto. TransitiePartners geeft tevens workshops over de toepasbaarheid van data voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente.  Meer weten? Neem contact op met Joep Buskens.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.