Transformatie begint bij bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basisbehoefte van een organisatie. Net als dat voeding de basisbehoefte is voor de mens. In dit artikel passen wij de piramide van Maslow toe op de bedrijfsvoering. Want ja: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. Om te kunnen transformeren is een goede bedrijfsvoering van essentieel belang. 

Lichamelijke behoefte | Om een beetje lekker de dag door te komen heeft de mens eerst behoefte aan slaap, eten en drinken. Zonder functioneer je niet. Dat geldt ook voor (zorg)organisaties. Bedrijven en instellingen hebben rust en voeding nodig om te kunnen functioneren. Geld is daarvoor de belangrijkste voorwaarde. Zonder geld geen organisatie. Zonder geld geen rust. Zonder geld geen mogelijkheden om je organisatie goed te voeden.

Daarom staat het eerste niveau in de piramide voor een snelle administratie en heldere bedrijfsvoering. Het is van essentieel belang om facturen op tijd te betalen. Gemeenten die een uitstel hanteren van 30 dagen riskeren dat het ten koste gaat van goede zorg. Een (iJW of iWmo) bericht moet binnen drie dagen zijn verwerkt. Daarna kun je verder.

Veiligheid en zekerheid | Naast de lichamelijke behoefte heeft een mens ook behoefte aan een woning en een baan. Dit om (financiële) veiligheid en zekerheid te bieden. Voor zorgorganisaties is dit een harde voorwaarde voor transformatie. Dat heeft alles te maken met de duur van contracten, financiële zekerheid, maar ook met een vaste koers. Hiervoor is een steady beleid nodig.

Op het tweede niveau van de piramide staat kwaliteitsontwikkeling centraal. Kies voor een model die zekerheid biedt om verder te ontwikkelen op kwaliteit. Ga in gesprek over kwaliteitsnormeringen. Zorg ervoor dat de zorgaanbieders die hierin investeren de zekerheid krijgen dat de concurrent dit ook moet. Door te sturen op kwaliteit biedt je niet alleen veiligheid en zekerheid voor de zorgorganisaties. De inwoners krijgen hierdoor ook beter zorg, wat weer leidt tot een veilige en zekere maatschappij.

Sociale acceptatie | Mensen zijn sociale dieren en hebben behoefte aan sociale contacten. Vertaalslag naar de zorgorganisaties: Pas na de zekerheid van lange contracten, zal de zorgaanbieders investeren in sociale contacten en zich loyaler opstellen naar partners toe. Het leveren van goede zorg is de taak van zorgaanbieders. Gemeenten moet dit controleren. Het realiseren van effectieve zorg is de verbinding. Duidelijke werkafspraken en controle uitoefenen komt ten goed van kwalitatieve zorg en dus van de cliënt. Zorgaanbieders en gemeenten moeten elkaar voeden en opvoeden. Dit betekent: duidelijke afspraken maken over wat een goede dienstverlening is. Daar hoort bij dat je weet welke cliënten in zorg zijn, waar ze naar toe gaan, hoeveel het kost en hoe dit beter kan.

Daarom staat op het derde niveau van de piramide inzicht in prestaties. Samen de inzichten duiden leidt tot saamhorigheid en acceptatie in elkaars rol. Bepaal samen prestaties, klantervaringen en handhaving om de uitkomsten te bespreken en te publiceren. Transitiepartners hanteert hiervoorZorgpaden”. Dit scheelt tijd en levert inzicht, maar dit principe kan iedereen zelf ook in Excel uitwerken.

 Erkenning en waardering | Pas na het investeren in sociale contacten, heeft de mens behoefte aan waardering en erkenning voor wat hij doet. Om deze waardering te kunnen geven en ontvangen zijn de eerste niveaus noodzakelijk. Met de juiste bedrijfsvoering is het niveau van waardering de manier waarop gemeenten de lokale zorg kunnen ontwikkelen. En zichzelf onderscheiden van provincies en zorgverzekeraars. Waardering komt voort uit bewezen inzet vanuit de vorige niveaus. Werkelijke transformatie komt niet alleen uit vertrouwen, maar het terecht onderbouwen van vertrouwen in elkaar.

Het vierde niveau van de piramide staat voor partnerschap. Waardeer bewezen partnerschap met een investering. Verschuif de middelen van rechtmatigheid (accountantskosten) naar doelmatigheid (cliënt belang). Op basis van waardering voor effectieve zorg werk je aan een model van gedeeld belang. Dan komen we aan op het laatste niveau

Zelfrealisatie | Met zelfontplooiing zitten we in de fase van transformatie. Zonder de realisatie van de eerste vier niveaus komt de transformatie niet op gang. Zorgaanbieders zijn terughoudend om te transformeren als de betalingen achterlopen of contracten kort duren. En zonder duidelijke afspraken over kwaliteit, handhaving en serieuze waardering over de prestaties komen we ook niet verder.

Met een goede bedrijfsvoering op de vorige niveaus kun je inspelen op onderbouwde trends en logische interventies doen. Als de vorige niveaus niet zijn bewandeld kan transformatie niet kwantitatief en kwalitatief worden gemaakt in de inkoop. Een “nieuw model” is dan enkel oude wijn in grotere- of gecomprimeerde zakken en moeten we weer beginnen op niveau twee van deze piramide.

Conclusie:
Gemeenten kunnen het concept “zorg verlenen” veranderen met zorgaanbieders en professionals die echt het verschil maken. En gemeenten kunnen geld vrijmaken voor de professionals die het verschil maken. Begin daarom met het op orde krijgen van je bedrijfsvoering. Zorgaanbieders transformeren niet zonder slaap, eten, drinken, veiligheid, zekerheid, acceptatie, erkenning en waardering! Het begint bij de basis. Een goede bedrijfsvoering regelt dat!

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.