Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het begin van een nieuw jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2020. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2020 te verantwoorden, met een productieverantwoording. Dit wordt, inclusief een bestuursverklaring en/of accountantsverklaring, door aanbieders verstrekt.

Voor veel gemeenten en zorgregio’s is dit ieder jaar weer een langdurige en tijdrovende taak. Dit begint bij het verzamelen van de productieverantwoordingen van gecontracteerde zorgaanbieders tot het verwerken en matchen met de eigen declaratiegegevens over het productiejaar. Doordat gemeenten deze werkzaamheden vaak handmatig laten uitvoeren, is dit zeer foutgevoelig. TransitiePartners herkent dit probleem, het tijdrovende werk en de foutgevoeligheid, bij veel gemeenten.

Daarom heeft TransitiePartners in Excel een systeem gebouwd dat de productieverantwoordingen automatisch verwerkt en de gegevens verzamelt in één overzichtelijk verzamelbestand. Tevens is er de mogelijkheid om de gegevens te verdelen naar verschillende gemeenten of productcategorieën.

Verder hebben wij ook een tool ontwikkeld die de productiegegevens uit de productieverantwoording met de declaratiegegevens van de gemeenten matcht. Deze match gebeurt op gemeentelijk niveau, op productcategorieniveau en zelfs op volume- en prijsniveau per productcode. Tenslotte geeft het systeem ook aan waar de verschillen zitten tussen de productieverantwoording van de aanbieder en de declaratiegegevens van de gemeenten. Dit alles zorgt ervoor dat de verwerking van de productieverantwoording veel minder foutgevoelig is en dat de verwerking veel sneller en efficiënter gebeurd. Hierdoor kan, indien noodzakelijk, eerder met aanbieders in overleg worden getreden en kan het productiejaar 2020 eerder financieel afgerond worden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met Joep Buskens.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.