Deel 2: Onderzoek – Lessons learned onderzoek jeugdhulp

In veel gemeenten is het gebruik van jeugdhulp afgelopen jaren gestegen. Gemeenten hebben soms wel een vermoeden wat de oorzaak kan zijn, maar dat is vaak te weinig om goed te kunnen sturen. Zo was ook het geval in Sittard-Geleen. Eefje en Rob onderzochten daarom de oorzaken van de stijging van de jeugdhulp kosten om concrete aanbevelingen te kunnen doen voor verbetering. Deze artikelenreeks gaat in op de lessen die kunnen worden geleerd uit deze casus. Deze week: het onderzoek.

Data als basis

De oorzaak van stijging van jeugdhulp is meestal niet zo eenvoudig te bepalen. TransitiePartners neemt data altijd als basis voor de onderbouwing. Daarom is gekozen voor een kwantitatieve analyse, die is verdiept met kwalitatief onderzoek. De data die de gemeente zelf al ter beschikking had vormde het uitgangspunt van het onderzoek. Want gemeenten bezitten een berg aan data! Maar het is vaak lastig om de relevante data daaruit te filteren. De kunst is om data om te zetten in informatie. Daarom is de data aangevuld met data uit het berichtenverkeer via Zorgpaden.

Zorgpaden

Zorgpaden is de tool van TransitiePartners die zorgverloop inzichtelijk maakt. Met Zorgpaden worden gegevens, op basis van realisatiecijfers, op het niveau van de aanbieder, cliënt en arrangement inzichtelijk gemaakt. Zo wordt duidelijk hoe het zorgverloop van individuele inwoners gaat. Dat biedt waardevolle inzichten voor de gemeente. Voor dit onderzoek zijn de gegevens uit 2015, 2016 en 2017 gebruikt. Ook wordt duidelijk hoe zorgaanbieders hebben geacteerd. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel behandelingen een cliënt nodig heeft om ‘uitbehandeld’ te zijn, maar ook welke zorg wordt ingezet om de effecten van de behandeling te borgen. Door het zorggebruik van alle cliënten te combineren, wordt zichtbaar wat de grote lijnen zijn in het jeugdhulpgebruik in Sittard-Geleen. Dat biedt richting voor het inzetten van verbetering.

Interviews

Vervolgens is het noodzakelijk om de bevindingen en de achterliggende oorzaken nader te duiden. Dit deden Eefje en Rob aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van het gemeentelijke domein en het voorliggend veld. De interviews gaven verdere inzichten in verklaringen voor de uitkomsten van de zorgpaden en hoe de uitvoering van jeugdhulp verloopt in de praktijk. Deze kwalitatieve verdieping is verder aangevuld met dossieronderzoek.

Dossieronderzoek

Om een aantal bevindingen nader te toetsen, is besloten om ook een dossieronderzoek uit te voeren. Door middel van een steekproef zijn een aantal dossiers binnen de onderzoeksgroep geselecteerd. De selectie is gemaakt op basis van bijzonderheden uit de zorgpaden, of uitkomsten van de interviews. Dat maakt de selectie niet representatief voor alle dossiers, maar wel een afspiegeling van de verbeterpunten waar de gemeente profijt van zou kunnen hebben. Dit verstevigt de basis waarop conclusies worden getrokken over de oorzaken en onderliggende mechanismen, die een verklaring geven voor de stijging van de jeugdhulp.

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor het vervolg!

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.