De zeven eigenschappen om met succes te hervormen

De zeven eigenschappen om met succes te hervormen

Maandag 19 juni 2023 zijn de handtekeningen gezet onder de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. De vijfhoek heeft met deze handtekening aangegeven achter de agenda te staan en geeft hiermee het startschot voor de hervorming. Deze Hervormingsagenda vraagt om een andere manier van kijken, een paradigmaverschuiving. Soms zijn er omstandigheden die je manier van kijken acuut veranderen, de hervormingsagenda lijkt meer een verandering die vraagt om een lange adem. Niet alleen de jeugdhulp en jeugdhulpstelsel vraagt om een verandering, het hele sociale domein smacht naar verandering – ons hele stelsel is niet meer houdbaar.

Stevige lokale teams
Een van de punten op deze agenda is het inrichten van stevige lokale teams. Een team waar je als inwoner terecht kunt als je vastloopt in het leven. Een team waar er integraal met je mee wordt gedacht en waar je de ondersteuning krijgt die nodig is. Een team die nauw samenwerkt met specialisten. Voor elke inwoner is er passende zorg – dat wil zeggen, op de juiste plek, de juiste hulp door de juiste professional.
Voor sommige gemeenten een kleine aanpassing of verbetering, voor andere gemeenten een complete reorganisatie.

De zeven eigenschappen voor succes in je leven.
Het boek van Steven Covey staat al een tijdje bij mij op de plank en afgelopen weekend sloeg ik het open. Het boek begint met de paradigmaverschuiving. Ik moest direct denken aan de Hervormingsagenda. De zeven eigenschappen waar Steven Covey over schrijft zijn niet alleen heel nuttig in je persoonlijke leven, ze zijn mijns inziens ook goed toe te passen op de (ontwikkeling van) teams die de komende periode aan de slag moeten met de Hervormingsagenda:

  1. Wees pro-actief

In de drukte van alle dag zijn we geneigd vooral reactief te handelen, als er iets op ons pad komt, gaan we nadenken over een antwoord. We reageren op datgene wat het hardste schreeuwt om aandacht. Op de korte termijn lijkt dat een effectieve oplossing, echter op de lange termijn blijkt dit minder succesvol te zijn. Een stevig lokaal team zou dan ook proactief moeten zijn – vooruitdenken, wat gaat er op ons pad komen en waar willen we met elkaar naar toe.

  1. Begin met het einde voor ogen

Als je weet waar je naar toe wilt, kun je je route gaan bepalen. Als je geen bestemming invoert in je navigatiesysteem, kom je tenslotte ook nooit op de plek van jouw gewenste bestemming. Met een duidelijk einddoel voor ogen kun je steeds toetsen of dat wat je doet, ook daadwerkelijk bijdraagt aan het einddoel.

  1. Belangrijke zaken eerst

Dit geldt voor de teams, de professional en de jeugdige/gezinnen. Als je iets wilt veranderen, als je ergens naar toe wilt, zul je eerst (met elkaar) moeten bekijken wat de grootste belemmering vormt, op weg naar jouw doel. Vervolgens kun je dit kwalificeren in: 1. belangrijk en dringend 2. Belangrijk maar niet dringend 3. Niet belangrijk, wel dringend 4. Niet belangrijk, niet dringend. Dit gaat helpen om gezamenlijk het plan vorm te geven en uit te werken. Vraag jezelf steeds af of je nog steeds de juiste dingen doet.

  1. Denk win-win

Er is sprake van een verbetering als alle partijen ervan kunnen profiteren. Een stevig lokaal team moet meerwaarde opleveren voor de inwoner, de gemeente en de professional.

  1. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Verandering invoeren of doorvoeren begint met het (echt) luisteren naar de ander. Als je ziet wat de ander ziet, heb je een gezamenlijk vertrekpunt. ‘Als je de diagnose niet vertrouwt, vertrouw je het recept ook niet’ – S. Covey.

  1. Synergie 1 + 1 = 3

Een stevig lokaal team zorgt er met elkaar voor dat we niet meer in hokjes denken, het gezin als 1 geheel zien en oplossingen bedenken die ertoe doen en daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing.

  1. Houd de zaag scherp

Onderweg zul je met elkaar moeten blijven leren, de welbekende plan-do-check-act cyclus kan hierin niet ontbreken. Wat mij betreft niet om de eindbestemming steeds met elkaar tegen het licht te houden en bij te stellen, wel om de route scherp te houden.

Kortom…

Er ligt een flinke klus voor ons als maatschappij en voor de gemeenten in het bijzonder. Heeft jouw gemeente ondersteuning nodig bij de uitvoering van de verschillende onderdelen van de hervormingsagenda, dan kom ik graag met jou in contact!

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.