Combineren van zorg- en onderwijsdata: de basis voor een gesprek

Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenten benadrukken vaak de belangrijke rol van scholen in het sociaal domein. Scholen kennen de kinderen goed en kunnen problemen al vroeg signaleren. Bovendien hebben scholen een belangrijke adviesrol bij het toeleiden naar zorg.

Gemeenten willen op basis van data in gesprek met maatschappelijke partners.
De informatie vanuit data vormt namelijk de basis om als gemeente met partners in gesprek te gaan. Onze collega Joep combineerde zorg- en onderwijsdata van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Lansingerland door middel van Zorgpaden. De Gemeenten kregen inzicht in het zorggebruik per school en werden zich bewust worden van de rol van scholen als verwijzer in het zorgproces. Ook kregen de scholen inzicht in het zorggebruik en de verhouding tot het gemeentelijk gemiddelde. Een voorbeeld van de relatie tussen het onderwijs en het zorgdomein bleek de toename van het aantal dyslexie trajecten. De kosten voor dyslexie trajecten waren in een korte periode enorm toegenomen.

Joep pleit als data-expert voor het samenbrengen van zorgdata en onderwijsdata.
Gemeenten hebben van beide domeinen een hele berg data, maar deze wordt nog zelden in samenhang bekeken. Joep analyseert de data met behulp van Zorgpaden. Dit is een tool van TransitiePartners waarmee al meerdere gemeenten inzicht in hun zorglandschap kregen. Het combineren van de data levert inzicht op in het verband tussen maatschappelijke partners als schoolbesturen en aanbieders en producten. Dit laat zien of het beleid van een school(bestuur) invloed heeft op het aantal toeleidingen naar zorg. Het geeft inzicht in voorkeuren van scholen voor bepaalde producten of aanbieders. En het maakt duidelijk op welke scholen leerlingen relatief veel of weinig zorg ontvangen.

De analyse met Zorgpaden is voor Gemeenten een waardevolle toevoeging
Het biedt een feitelijke basis en kennisdeling, waardoor je vanuit hetzelfde vertrekpunt met elkaar het gesprek kunt voeren. Joep zette de analyse per school om in een overzichtelijke factsheet. Ook kun je het effect van gemeentelijk beleid op scholen zichtbaar maken. Zo is gemeente Lansingerland gestart met JOS’ers (Jeugdcoach Op School). Door het toepassen van Zorgpaden heeft de gemeente een nulmeting en wordt op termijn inzichtelijk wat de invloed van de JOS’ers op scholen en het zorgdomein is.

Ook Zorgpaden inzetten in jouw gemeente of Joep inschakelen om de feiten op een rij te zetten? Neem dan gauw contact op met Joep Buskens.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.