Werken aan draagvlak voor data in je organisatie

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap. Data is daarin onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort. Maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Binnen de organisatie is draagvlak nodig voor datagestuurd werken. Hoe kom je daaraan en waar begin je?

Datagestuurd werken raakt de gehele organisatie. Want data stuurt de keuzes op allerlei onderdelen. Daarom is het heel belangrijk dat je zorgt voor draagvlak voor datagestuurd werken. Betrek beleidadviseur bij data-analyse, zodat zij de data gebruiken als onderbouwing van de inkoopvisie en beleidskeuzes die gemaakt worden. Voor contractmanagers is data relevant voor de gesprekken die zij voeren met zorgaanbieders, maar ook voor hun rol in relatie tot beleid en inkoop. Vergeet vooral niet ook controllers en data-analisten te betrekken bij het duiden van de data, het uitvoeren van analyses en het ondersteunen van beleid en contractmanagement in het gebruiken van data voor hun werkzaamheden. Tot slot is het belangrijk om management, directie en bestuur te betrekken bij data.  Zij dragen het belang van datagestuurd werken uit binnen de organisatie. Daardoor is het des te belangrijk dat zij de relevantie van datagestuurd werken zien voor alle disciplines in het sociaal domein. Als ieder onderdeel het belang van data inziet, kun je echt datagestuurd werken.

Hoe kom je daar?

Om draagvlak te creëren binnen je organisatie en om de eerste stappen te zetten naar datagestuurd werken, kun je een aantal stappen doorlopen:

  1. Zorg voor een heldere opdracht en visie op datagestuurd werken.
  2. Betrek vanaf het begin de betrokken collega’s en informeer ze tijdig over de stand van zaken.
  3. Maak een startfoto van de huidige situatie.
  1. Zorg voor een heldere opdracht en visie op datagestuurd werken

Het is belangrijk om binnen de organisatie draagvlak te creëren en iedereen te overtuigen van de voordelen van data als onderbouwing voor besluiten. Let hierbij ook op de duiding van datagestuurd werken. Ontwikkel een duidelijke visie en doel van de organisatie in relatie tot datagestuurd werken helder. Is er bijvoorbeeld alleen de wens om een dashboard te creëren om inzicht te krijgen in wie, hoeveel en welke zorg levert, of moet data gebruikt worden om de nieuwe inkoop vorm te geven?

  1. Betrek vanaf het begin de betrokken collega’s en informeer ze tijdig over de stand van zaken

Nu is het van belang om te kijken wie binnen de organisatie beïnvloedt zal worden door de overgang naar datagestuurd werken. Welke taken veranderen voor deze personen? Hoe kan de overgang naar data gestuurd werken worden vergemakkelijkt? Betrek deze collega’s tijdig en informeer ze over de voortgang. Op deze manier blijft er voldoende draagvlak binnen de organisatie.

  1. Maak een startfoto van de huidige situatie

De laatste stap is het kijken waar de organisatie zich op dit moment bevindt qua datagestuurd werken. Zijn er bijvoorbeeld al doelgroepen binnen de organisatie die enigszins datagestuurd werken en waarvoor gebruiken zij de data? Beoordeel dan ook waar je naar toe wil als gemeente, welke stappen daarvoor doorlopen dienen te worden en wat de randvoorwaarden zijn. Realiseer hierbij goed dat de overgang naar datagestuurd werken in fasen dient te gebeuren en niet vlekkeloos zal gaan.

Klinkt dit je als muziek in de oren? Wens je ook de stap te maken naar datagestuurd werken binnen het sociaal domein? Dan kan TransitiePartners hierbij helpen. Wij denken mee in het gehele proces of helpen je bij het maken van bijvoorbeeld de startfoto. We kunnen ook workshops over de toepasbaarheid van data voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente. Neem contact op met Joep Buskens.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.