WaarStaatJeZorgaanbieder in 2019? Deel 1

Met Waar Staat Je Zorgaanbieder (WSJZ) heeft TransitiePartners een tool gecreëerd waarin de meest belangrijke gegevens uit alle jaarverslagen van zorgaanbieders beschikbaar zijn in verschillende overzichten. WSJZ specialiseert zich in het sociaal domein waardoor de analyses alleen zorgaanbieders betreffen die gecontracteerd zijn door gemeenten. De komende weken laten we de ‘ins & outs’ van de jaarrekeningen zorg van 2019 zien. Deze week kijken we naar de balans en de winst en verliesrekening. 

WSJZ: hoe komen de overzichten tot stand?

  • Bedrijven zijn verplicht om hun jaarrekeningen openbaar te maken. WSJZ heeft de  beschikbare data uit de jaarrekeningen van wel 1824 zorgaanbieders verwerkt in de overzichten. Zo is niet alleen te zien hoe individuele zorgaanbieders het financieel doen, maar ook vergelijkingen maken tussen type aanbieders of regio’s.
  • Op dit moment zijn 85% van de jaarrekeningen van 2019 beschikbaar. Dit zijn voornamelijk zorgaanbieders en zijn allemaal verwerkt door WSJZ. De overige 15% bestaat voornamelijk uit jeugdzorginstellingen en gecertificeerde instellingen. Deze gegevens worden in december verwacht. Uiteraard worden deze zo snel als mogelijk verwerkt in de tool.
  • Door onze unieke formule wordt bestaat de WSJZ database voor 100% uit aanbieders die specifiek jeugdzorg maatschappelijke ondersteuning leveren.

Balans

We zien in de cijfers een duidelijk trend van een relatieve stijging in het gemiddeld Eigen Vermogen ( +1,34% t.a.v. 2018) en een relatieve daling in het lang vreemd vermogen (-1.74% t.a.v. 2018). Deze trend zien we sinds 2017 en zet dus door.  De gemiddelde stijging van het eigen vermogen heeft indirect te maken met de gemiddelde winstgevendheid van ondernemingen (+ €94.481,-).

Winst- en verliesrekening

Organisaties die jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bieden maakten in 2019 gemiddeld tussen de 10-14% winst ten opzichte van 2018. Voor de start van 2020 betekent dit dat de zorgaanbieders er relatief goed voorstaan. Hopelijk hebben zij genoeg financiële reserves opgebouwd om potentiële risico’s die in 2020 de kop op steken te kunnen dekken.

Over twee weken nemen we in kijkje in de verschillende inkomsten- & financieringsbronnen. Meer weten over WaarStaatJeZorgaanbieder? Neem contact op met Rik de Gier.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.