WaarStaatJeZorgaanbieder: dé tool om grip te krijgen op zorgcontinuïteit

De gemeente moet zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van Jeugdhulp en Wmo. Om dit aanbod te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de aanbieders van dit aanbod financieel gezond zijn en niet ineens kunnen wegvallen door financiële problemen of tegenvallers. WaarStaatJeZorgaanbieder is de uitgelezen tool om de gemeente inzicht te geven in de financiële gezondheid van zorgaanbieders in de gemeente of regio.

Snel inzicht met WaarStaatJeZorgaanbieder
WaarStaatJeZorgaanbieder is een tool ontwikkeld door TransitiePartners en is vrij toegankelijk via de website WaarStaatjeZorgaanbieder.nl. De tool geeft in heldere grafieken met kengetallen een snel beeld van hoe een zorgaanbieder er financieel voor staat. Niet alleen in het laatste verslagjaar, maar ook de ontwikkeling over de laatste jaren wordt inzichtelijk weergegeven. WaarStaatjeZorgaanbieder maakt gebruik van de jaarrekeningen van alle zorgaanbieders die gegevens hebben aangeleverd aan de jaarverantwoording Zorg. Dat zijn duizenden jaarrekeningen over meerdere jaren.

Door deze schat aan informatie is het tevens mogelijk om een aanbieder te vergelijken met andere aanbieders. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid de ontwikkelingen van een individuele zorgaanbieder in context te plaatsen van het grotere geheel. Door middel van deze benchmark kunnen trends van individuele zorgaanbieders ten opzichte van de landelijke norm ontdekken en analyseren.

Financiële gezondheid van aanbieders monitoren met WaarStaatJeZorgaanbieder
Door proactief de financiële situatie van zorgaanbieders in de gaten te houden, worden signalen van financiële problemen en tegenvallers eerder inzichtelijk. Door vroege signalering kunnen gemeenten en aanbieders tijdig met elkaar in gesprek.

De financiële gezondheid van zorgaanbieders komt onder andere tot uiting in de liquiditeit, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. Hiermee kan een gemeente beoordelen of een aanbieder in staat is om aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen en in welke mate zij eventuele calamiteiten financieel kan opvangen. In WaarStaatJeZorgaanbieder brengen we deze onderwerpen in beeld met kengetallen en zetten we deze af tegen normen die gebruikelijk zijn in de zorg, in het dashboard ziet dat er als volgt uit;

 

 

Wanneer één of meerdere indicatoren afwijken van de minimale of maximale norm is het verstandig de ontwikkeling te blijven monitoren en indien nodig met elkaar in gesprek te gaan. Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan de afwijkingen. WaarStaatJeZorgaanbieder helpt om het gesprek aan te gaan en te voeren op punten die van belang zijn om de financiële gezondheid van de aanbieders te behouden en daarmee ook het aanbod van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te garanderen.

Meer weten over WaarStaatJeZorgaanbieder of hulp nodig met een financiële analyse? Neem dan contact op met David van Zijl.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.