Voorspelmodel jeugd

Introductie

Sinds de decentralisatie in 2015 ervaren gemeenten problemen met het goed regelen en vooral financieren van de jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld tekort. Deels is dit het gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid, die tegelijk met de decentralisatie werden doorgevoerd. Mogelijk heeft ook het organiseren van wijkteams geleid tot een betere signalering van problemen en daarmee een toename van het aantal cliënten jeugdzorg. De eerste jaren na de decentralisatie waren overgangsjaren. Er moest een heel nieuw stelsel worden georganiseerd met een nieuwe vorm van financiering. De organisatie moest worden ingericht, de administratie moest worden opgezet en nieuwe werkprocessen moesten worden doorgevoerd.

Inmiddels is er meer ervaring opgedaan met de gedecentraliseerde jeugdhulp. De financiële problemen van de eerste jaren zijn echter nog niet opgelost. Financiële problemen hangen samen met de organisatie, waar de kosten worden gemaakt. Voor inzicht in de financiën is inzicht in de organisatie nodig. Sinds 2015 is de nodige tijd voorbij gegaan en er zijn nu voldoende gegevens beschikbaar om een analyse te maken van de ontwikkelingen in de jeugdhulp tot op heden. Hoe kunnen deze gegevens worden gebruikt om goede sturingsinformatie te bieden aan gemeenten?

Onze collega Melle Wijma is er van overtuigd dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om het krijgen van grip op deze kosten. In deze whitepaper vertelt Melle hoe het gebruik van het TransitiePartners Voorspelmodel Jeugd bijdraagt aan meer inzicht en betere sturing in de Jeugdzorg.

Klik op de onderstaande button om de whitepaper te downloaden.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.