Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie

Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen berichten in het nieuws van zorgaanbieders die de regels ‘oprekken’ en het niet zo nauw nemen met het verlenen van zorg. Kortom, er is nog veelwerk te doen in de gehele keten.

Mede door de voornoemde aandachtspunten is er sprake van wantrouwen, worden vaak nieuwe en aanvullende regels gesteld, neemt de behoefte aan informatie en monitoring toe. Kortom, partijen zijn ‘zoekend’. Daarbij is de uitdaging om de regeldruk te verkleinen en de administratieve lasten binnen de perken te houden. In een eerder whitepaper gaven wij aan hoe de vicieuze cirkels in de Jeugdzorg doorbroken kunnen worden. In deze whitepaper introduceren wij een instrument, te wetende kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken kunnen een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen, verbeteren van kwaliteit van contracten, uitwerking van samenwerkingsafspraken en daarnaast ook nog meer zekerheid geven over de rechtmatige besteding. Gericht op het zo veel als mogelijk ten goede komen van de beschikbare gelden aan ‘het kind’.

Klik op de onderstaande button om de whitepaper te downloaden.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.