De meerwaarde van een data-analist (als generalist) in het Sociaal Domein

Vanuit de gemeente groeit de vraag om beleid met data te ondersteunen. De vraag naar data-analisten groeit, zo ook bij TransitiePartners. Maar wat doet een data-analist nou eigenlijk? En wat is onze toegevoegde waarde bij gemeenten?

De data-analist als generalist
Als data-analist hou je je met verschillende facetten in het werk bezig. Bijvoorbeeld het beoordelen van data, het analyseren van de data en het interpreteren hiervan. Soms werk je individueel aan een opdracht, soms als onderdeel van een projectteam. Gemeenten beschikken vaak over een schat aan informatie die van groot belang is voor de lopende processen en het beleid.  Het belangrijkste is dat je als data-analist de gemeente helpt meer grip te krijgen, door de beschikbare data bruikbaar en inzichtelijk te maken.

Het bruikbaar maken van data: de basis op orde
Steeds meer gemeenten zien het belang van data gestuurd werken. Maar om tot een accurate analyse te komen is het belangrijk dat de basis op orde is.  Met de basis op orde bedoelen we dat niet alleen het beleid op orde moet zijn, maar ook de dagelijkse werkprocessen. Zo kunnen administratiefouten vervuilend zijn voor de analyse. Wanneer er bijvoorbeeld een verkeerde categoriecode gebruikt wordt, kan de analyse een vertekend beeld van de werkelijkheid schetsen omdat de kosten of aantallen niet in de juiste categorie worden weergegeven.

Daarnaast is een tijdige administratie van groot belang. Als je bijvoorbeeld de gemiddelde wachttijd wilt weten, dan kun je het verschil in dagen tussen de toewijzingsdatum en de startdatum van de geleverde zorg berekenen. Maar als een toewijzing met terugwerkende kracht wordt afgegeven, zie je niet de juiste wachttijden terug. Hierdoor kan niet de juiste informatie uit de data gehaald worden.  Een duidelijk administratieprotocol en werkprocessen met eenduidige richtlijnen kunnen de vervuiling minimaliseren. Bij het opstellen van deze protocollen en werkprocessen is belangrijk om in gedachten te houden dat analyses een weerspiegeling van de werkelijkheid dienen te zijn.

Ken de kwaliteit van je data
Als data-analist kijk je naar de kwaliteit van de data en maak je een inschatting welke informatie bruikbaar is voor je analyse. Daarbij is het belangrijk om te weten waar de data vandaan komt en wat de waarde van de kolom is. Een startdatum kan meerdere definities hebben, zo kan het de startdatum van de factuur zijn of de startdatum van de geleverde zorg.

Wij van TransitiePartners denken graag mee!
Naast het bruikbaar maken van data en de daadwerkelijk analyse is de pragmatische benadering van de uitkomsten een belangrijk deel van onze dagelijkse werkzaamheden. We nemen gemeenten mee in de uitkomsten van de analyse en geven handvatten hoe deze gebruikt kunnen worden om meer grip te krijgen op (de stijgende kosten in) het Sociaal Domein. We denken mee in het gehele proces of helpen je met pragmatische adviezen.
Meer weten? Neem contact op met Melle Wijma

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.