WaarStaatJeZorgaanbieder

Weet u hoe uw gecontracteerde zorgaanbieders er financieel voor staan? Hoe staan onze zorgaanbieders er financieel voor? Lopen ze het risico op omvallen of maken ze juist buitensporige winsten? Hoe doen ze het in vergelijking met andere aanbieders? Vragen waar veel inkopers, contractmanagers en beleidsmakers mee zitten. Wie de weg weet en veel tijd en […]

Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Voorspelmodel jeugd

Introductie Sinds de decentralisatie in 2015 ervaren gemeenten problemen met het goed regelen en vooral financieren van de jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld tekort. Deels is dit het gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid, die tegelijk met de decentralisatie werden doorgevoerd. Mogelijk heeft ook het organiseren van wijkteams geleid tot een betere signalering van problemen […]

Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen […]

Zorgpaden

Zorgpaden zet in op innovatie en samenwerking Weet jij, als gemeente, waar jouw kansen liggen om de zorg voor jouw inwoners te verbeteren? Inzicht in hoe inwoners zicht bewegen door het zorglandschap is hiervoor onmisbaar. Heb jij dit in beeld? Wie ontvangt bijvoorbeeld dezelfde zorg opeenvolgend bij verschillende zorgaanbieders? Hoeveel zorgtrajecten heeft een cliënt opeenvolgend […]

Controleplan Jeugdwet & Wmo

Controleren om te leren en verbeteren. Deze whitepaper neemt u mee in de mogelijkheden en de verplichtingen die gemeenten hebben bij de controle op de doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg1 en het mogelijk terugvorderen van onterecht gedeclareerde middelen. Deze whitepaper geeft u een raamwerk voor het opzetten van een controleplan voor uw eigen gemeente door […]

Doorbreek de vicieuze cirkels van jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 regent het klachten over wachtlijsten, financiële tekorten en de kwaliteit van de jeugdzorg. Melle Wijma en Frank van Kuijck vinden dat het tijd is om anders te denken en anders te handelen, in het belang van de cliënt. Ze schreven vanuit hun jarenlange ervaring een whitepaper over hoe de vicieuze cirkels […]