Het verbeteren van de inkoop van jeugdhulp

“De ontwikkeling van het Zorgkompas door TransitiePartners”

Gemeenten zetten zich in voor het bevorderen van een gezonde en veilige opvoeding en ontwikkeling van jongeren. Om deze doelstelling te behalen, is het van belang dat de gemeenten ondersteuning en zorg bieden aan de inwoners die dit nodig hebben. Dit is niet alleen een wettelijke taak, maar ook een ambitie van gemeenten zelf. Een belangrijke uitdaging waar gemeenten voor staan is om de gestelde inhoudelijke en financiële ambities te realiseren én om rechtmatig te kunnen beschikken over zorg.

Om dit te realiseren kopen gemeenten zorg en ondersteuning in. Helaas blijkt in de praktijk dat de betrokken partijen zelden tevreden zijn over de visies en afspraken die zijn gemaakt tijdens het inkoopproces. Dit terwijl er veel tijd, energie en geld is besteed aan dit proces. Hoe kunnen we de visies en afspraken beter vertalen naar de praktijk?

TransitiePartners heeft op basis van jarenlange ervaring met de inkoop van jeugdhulp een Zorgkompas ontwikkeld voor het inkopen van jeugdhulp die inhoud geeft aan de gestelde ambities. In deze whitepaper nemen we je graag mee in het waarom en op hoofdlijnen in de opbouw van het Zorgkompas.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.