Tag: transitiepartners

Jeugdzorg(en)

De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 heeft als doel om zorg voor jeugdigen beschikbaar en betaalbaar te houden. In dit artikel wordt ingegaan op een centraal thema

Lees verder

Tafelzilver of bladgoud?

Heb je voldoende inzicht in de financiële positie van Jeugdzorg en Wmo aanbieders? Vele zorgaanbieders hebben te maken met financiële vraagstukken. Stijgende kosten, PNIL toename,

Lees verder