De cruciale rol van het basisonderwijs in de preventie en vroegsignalering van jeugdcriminaliteit

Met steeds grotere aandacht voor preventie en vroegtijdige interventie bij (risico’s op) jeugdcriminaliteit is het tijd om de schijnwerpers te richten op het basisonderwijs. Jeugdcriminaliteit wordt gezien als iets wat zich op latere leeftijd manifesteert, maar al tijdens het basisonderwijs zijn risico’s zichtbaar. Deze kunnen dan ook aangepakt worden. Dit krijgt nu nog onvoldoende aandacht […]

De cruciale rol van jeugdhulp op school

Scholen spelen een centrale rol voor het welzijn van kinderen en jongeren. Naast groei op het gebied van leer- of schoolprestaties is er steeds meer aandacht voor het bieden van ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en het aanpakken van eventuele problemen die de ontwikkeling van de kinderen en jongeren kunnen belemmeren. Er zijn verschillende initiatieven en […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in Praktijk

Tijdens de coronacrisis in schooljaar 2020-2021 is het Nationaal Programma Onderwijs van start gegaan. Dit steunprogramma vanuit het Rijk is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die door deze crisis vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Naast scholen hebben ook gemeenten een belangrijke taak in het ondersteuningsprogramma. In dit […]