Datagedreven werken in het sociaal domein

Datagedreven werken is een term die men steeds vaker voorbij ziet komen. De laatste jaren groeit de interesse in dit thema en ook gemeenten nemen datagedreven werken op in hun ambities en toekomstplannen. Ook bij TransitiePartners geloven we in het belang en nut van datagedreven werken en helpen we gemeenten en andere organisaties in het sociaal domein met de ontwikkeling naar datagedreven werken. Datagedreven werken in het sociaal domein helpt gemeenten het hulpgebruik en de kosten beter te voorspellen, monitoren en verantwoorden. Maar, wat is data, wat is datagedreven werken en hoe zorg je er als organisatie voor dat je klaar bent voor deze ontwikkeling? In dit artikel gaat Janneke van Esch kort in op deze vragen.

Wat houdt datagedreven werken in?

Datagedreven werken kan voor sommigen een abstracte term zijn of voelen als een ver-van-mijn-bed-show. Vaak beseffen gemeenten zich niet eens hoeveel data er al binnen de organisatie beschikbaar is. Alle vormen van digitaal opgeslagen informatie, zowel cijfers, tekst als audiovisuele informatie, valt in de categorie data. Ook in het sociaal domein werkt men steeds meer digitaal, waardoor er meer én betere data beschikbaar komt. Tegelijkertijd is er op het gebied van data-analyse steeds meer mogelijk. Er zijn meer tools beschikbaar om verschillende soorten data te verwerken en analyseren en ook kunnen verschillende soorten data steeds makkelijk met elkaar worden gecombineerd of vergeleken. Concreet kan het gebruik van deze data bijdragen aan o.a. het verbeteren van de dienstverlening van de toegang, het analyseren van zorgpaden of het ondersteunen van contractmanagement. Zonde dus om deze schat aan informatie niet te benutten.

Bij datagedreven werken staat data centraal bij het nemen van beslissingen en het sturen van acties. Beschikbare gegevens en informatie worden systematisch verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd om inzicht te krijgen in processen, prestaties en resultaten. In een datagedreven organisatie streeft met ernaar dat iedereen binnen de organisatie beslissingen neemt op basis van cijfers in plaats van op basis van wensen, ervaring of onderbuikgevoelens. Kortgezegd wordt besluitvorming en sturing dus gebaseerd op feitelijkheden.

Waarom datagedreven werken?

Door datagedreven te werken worden beslissingen adequater, vollediger en meer doelgericht genomen. Beslissingen kunnen beter worden onderbouwd, doordat deze op inzichten verkregen uit data zijn gebaseerd. Dit zorgt tevens voor meer transparantie in de besluitvorming. Naast een positief effect op de besluitvorming draagt datagedreven werken ook bij aan het verlagen van kosten. Aan de hand van data-analyse worden problemen en risico’s beter en eerder gesignaleerd en kan er sneller worden gereageerd. Dit zorgt voor meer efficiënte en effectieve dienstverlening tegen lagere kosten.

Wat is ervoor nodig om datagedreven te werken?

Om echt succesvol datagedreven te kunnen werken is het belangrijk dat de gehele organisatie hierin meegaat. Het is essentieel dat iedereen op basis van feiten beslissingen neemt en snapt hoe en waarom de besluiten genomen worden. Hierbij is van belang dat er binnen alle lagen van de organisatie een duidelijke visie op datagedreven werken is.  De stap naar datagedreven is niet in één dag gezet en vraagt om tijd, geduld en begeleiding. Dit maakt de ontwikkeling naar datagedreven werken voor veel organisaties een uitgebreide en soms lastige opgave.

TransitiePartners kan ondersteunen in het toewerken naar een meer datagedreven organisatie, of het nu gaat om het verbeteren van het data management, het verhogen van de kennis over datagedreven werken, of het inzetten van één van onze data-analisten in de organisatie.

Is uw organisatie toe aan de (volgende) stap richting datagedreven werken in het sociaal domein en wilt u meer weten over wat TransitiePartners hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.