Het Nationaal Programma Onderwijs in Praktijk

Tijdens de coronacrisis in schooljaar 2020-2021 is het Nationaal Programma Onderwijs van start gegaan. Dit steunprogramma vanuit het Rijk is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die door deze crisis vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Naast scholen hebben ook gemeenten een belangrijke taak in het ondersteuningsprogramma. In dit […]

Benut het potentieel

Het is velen een doorn in het oog: in Nederland gaat veel tijd en aandacht van zorgprofessionals naar administratie in plaats van naar mensen die hulp nodig hebben. Ondanks alle goede bedoelingen en plannen ervaren zorgverleners geen verbetering. Het onbenut potentieel in de zorg is en blijft groot. Data uit WaarStaatJeZorgaanbieder.nl kan gemeenten en hun […]