Referentiecase Rotterdam Rijnmond

Tevredenheid TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader is een interview afgenomen met Myriam Putman van de gemeente Vlaardingen. Even voorstellen Myriam Putman is beleidsadviseur aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling voor centrumgemeente Vlaardingen naens de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Vanuit […]