ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Trix Klompjan

Senior adviseur

Ik ben gaan werken in de zorg en welzijn omdat er altijd aandacht moet zijn voor inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben. Zolang de mens op aarde is zullen we aandacht moeten hebben voor die mensen. Het is een utopie om te denken dat we het kunnen oplossen maar we moeten (h)erkennen dat er altijd aandacht moet zijn en blijven voor sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, inclusie, armoede, gezondheid, zorg en welzijn. Dit zijn maar een paar vraagstukken die aan de orde komen in de sociale basis.

De sociale basis wordt omschreven als vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op het elkaar ontmoeten en ondersteunen, ontplooien en ontspannen die zorgen dat mensen kunnen samenleven en meedoen (movisie).

Met mijn werkervaring en opleidingen (agogisch werk, samenlevingsopbouwwerk en innovatief vrijwilligerswerk) kan ik gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen op het gebied van de Wmo, sociale basis, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord

TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"Ik ben gaan werken in de zorg en welzijn omdat er altijd aandacht moet zijn voor inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben"