ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Suna kavak

Adviseur

Transitie is een gepland proces met een duidelijke einddatum, terwijl transformatie een doorlopende opdracht is die voortdurend aandacht en inzet vereist. Als enthousiaste bijdrager binnen het sociaal domein, is mijn motivatie om bij te dragen aan deze doorlopende transformatie. Ik ben me ervan bewust dat het proces van verandering tijd vergt en dat het van essentieel belang is om interne en externe partners in dialoog en samenwerking te brengen om een betere maatschappij te vormen, waarbij iedereen betrokken blijft en de menselijke maat centraal staat. Om deze veranderingen te realiseren, moet er voortdurend worden bijgestuurd en moet er gewerkt worden volgens de bedoeling.

Verandering is een continu proces dat niet alleen gemeenten raakt, maar ook partners, burgers en de maatschappij in zijn totaliteit. Mijn uitdaging is om zowel intern als extern de juiste partners te vinden die bereid zijn om mee te veranderen en gezamenlijk aan passende oplossingen te werken, die tot een betere maatschappij leiden. Alleen samen kunnen we veranderingen versnellen en duurzaam maken.

Ik kies voor TransitiePartners omdat zij mij de mogelijkheid en ondersteuning bieden om mijzelf te ontwikkelen en het beste uit mezelf te halen, zodat ik op professionele en passende wijze kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen binnen het sociaal domein. Mijn impact binnen het sociaal domein is om verandering teweeg te brengen. Ik ben goed in het opbouwen van netwerken, samenwerken, overtuigen, snel schakelen en probleemoplossend werken.

Ik ben inzetbaar als adviseur.

Suna kavak | Adviseur | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"Mijn uitdaging is om zowel intern als extern de juiste partners te vinden die bereid zijn om mee te veranderen en gezamenlijk aan passende oplossingen te werken, die tot een betere maatschappij leiden"