ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Marit Evers

Senior adviseur

Toen ik bij gemeenten werkte zag ik regelmatig inwoners met een hulpvraag vastlopen door verschillende loketten, systemen en regels. De dienstverlening kan veel beter op elkaar worden afgestemd en ik zie kansen voor verbetering.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het versterken van het sociaal domein. Dit wil ik bereiken door duurzame en uitvoerbare oplossingen aan te dragen waar de opdrachtgever zelf concreet mee verder kan. Ik zet mij in voor een toegankelijk sociaal domein waar domeinoverstijgend wordt samengewerkt.
Ik geloof dat dit met name bereikt kan worden door efficiënt samen te werken.
Ik ben inzetbaar als beleidsadviseur en projectleider.
Marit Evers | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"Efficiënt en domeinoverstijgend samenwerken"