ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Katrien Buijsse

Senior adviseur

Dat ik wil werken aan maatschappelijke relevante uitdagingen is mij altijd duidelijk geweest. Ik heb meerdere sociale studies afgerond waaronder sociologie. Mijn nieuwsgierigheid naar hoe de maatschappij in elkaar en hoe mensen in elkaar zitten komt daar vandaan. Ik ga graag uitdagingen aan die bijdragen aan verbetering in het leven van mensen. Dat kunnen kinderen zijn die thuis en op school ondersteuning nodig hebben, mensen in armoede die stress en daardoor gezondheidsproblemen ervaren, sociaal-geïsoleerde ouderen die diverse zorg en ondersteuning nodig hebben of jongeren met mentale problematiek die niet meer mee kunnen in de maatschappij.

TransitiePartners past bij mij omdat mijn drive is dat je het sociaal domein domeinoverstijgend moet aanpakken. Het leven van mensen past vaak niet in de beleidsmatig gecreëerde hokjes. Als iemand hulp nodig heeft moet die wat mij betreft logisch en toegankelijk te vinden zijn, daar wil ik mijn bijdrage aan leveren en waar ik mijn kracht zit: samenwerken met andere beleidsterreinen, maatschappelijke organisaties én met inwoner. Dat is waar het interessant wordt en waar mogelijkheden voor verbetering zitten.

Katrien werkt al ruim 15 jaar in het sociaal domein in diverse rollen bij verschillende gemeenten, maar ook bij maatschappelijke organisaties. Katrien is energiek, betrokken en daadkrachtig, ze weet in complexe processen in goed overleg met alle betrokken te komen tot nieuwe ideeën die ze zorgvuldig kan implementeren. Een voorbeeld daarvan is een traject om jeugdhulp en onderwijs
beter op elkaar te laten aansluiten. Door het voeren van gesprekken met stakeholders zag ze kansen zag om de organisatie van de lokale jeugdhulp op een andere wijze te organiseren. In het proces dat volgde, kon ze de gemeenteraad en directie, onderwijsbestuurders en uitvoering meekrijgen om naar tevredenheid van alle partijen een nieuwe aanpak te implementeren op alle basis en voortgezet onderwijsscholen in de gemeente.

Katrien is inzetbaar als senior beleidsadviseur, projectleider en programmamanager.

Katrien Buijsse | Senior Adviseur | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"alleen ga je sneller, samen kom je verder"