ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Janneke van Esch

Adviseur

Al op jonge leeftijd wist ik dat ik ‘later’ wilde gaan werken met en voor kinderen en jeugdigen. Tijdens mijn stage en werk als gedragswetenschapper maakte ik kennis met dit mooie werkveld, maar tegelijkertijd zag ik ook dat het in de jeugdzorg en GGZ op veel gebieden moeizaam gaat. Lange wachtlijsten, inefficiënte werkwijzen en onhandige bureaucratische regeltjes overschaduwen vaak de goede zorg die hulpverleners willen en kunnen bieden. Ik ben gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het optimaliseren van de systemen om de hulpverleners heen, zodat zij datgene kunnen doen waar zij goed in zijn: het bieden van goede zorg en hulp.

Ik haal energie uit het analyseren van lastig te doorgronden situaties en vraagstukken om te komen tot praktisch bruikbare toepassingen en begrijpelijke inzichten. De toegevoegde waarde van data in besluitvorming en de ontwikkeling van beleid wordt – gelukkig – steeds meer erkent maar op veel plekken nog onvoldoende benut. Als data-analist met een achtergrond als gedragswetenschapper probeer ik een brug te slaan tussen de kwalitatieve inhoud en (de mogelijkheden van) kwantitatieve data in het Sociaal Domein. Door goed door te vragen en kritisch te kijken naar de wensen van de opdrachtgevers en de mogelijkheden van data weet ik op een passende wijze aan te sluiten bij datgene wat écht nodig is om tot verbetering te komen.

Janneke van Esch | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"Ik ben gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het optimaliseren van de systemen"