ONZE T(O)P'PERS

Even voorstellen...

Esther huijbers

Senior adviseur

Mijn impact op het sociaal domein is dat ik domeinoverstijgend kijk en kennis en
ervaring meebreng uit andere regio’s en gemeenten, zodat niemand het wiel
opnieuw hoeft uit te vinden. Elke regio en gemeente zit volop in de ontwikkeling met betrekking tot het sociaal domein. Ik overzie snel waar verbeterkansen zitten.

Ik ben goed in stakeholders betrekken. Dit pas ik op verschillende manieren toe;
bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een beleidsplan of het leiden van een project. Ik geloof erin dat draagvlak essentieel is om een project/beleidsplan te laten slagen. Ik neem de inbreng van stakeholders serieus, luister goed en leg op een heldere manier uit waar ik mee bezig ben en hoe hun inbreng daarin meegenomen wordt.

Ik ben inzetbaar als senior beleidsadviseur, projectleider, coördinator en teamleider.

Esther huijbers | Senior Adviseur | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein
Uitspraak Icon

"Ik ben goed in stakeholders betrekken. Dit pas ik op verschillende manieren toe; bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een beleidsplan of het leiden van een project"